** ระบบสืบค้นเอกสารและผลงานการศึกษาอิสระ

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม : ได้ที่ Facebook - รายวิชาการศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ (เอกเทศ)


1. ระบบสืบค้นเอกสารและเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ  **มีไว้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น** 
1.1 สืบค้นผลงานการศึกษาอิสระได้ที่ http://www.comdept.cmru.ac.th/  
- หากต้องการทดลองใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ ผู้พัฒนาระบบ เพื่อขอ Username และ Password 
ระบบใช้ได้เฉพาะเครือข่ายในม.ราชภัฏเชียงใหม่เท่านั้น !!  
1.2 หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ pdf รูปเล่มการศึกษาอิสระ 
จากภายนอกมหาวิทยาลัย  ต้องใช้ Virtual Private Network (VPN) !!
1) Login  เข้าใช้งาน VPN ที่ https://sslvpn.cmru.ac.th/cgi-bin/welcome  
 - Account VPN ใช้อันเดียวกับ WiFi ของมหาวิทยาลัย ดูที่ http://www.network.cmru.ac.th/system/?cmru_mod=student_login 
 - วิธีใช้งาน VPN 
http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1549424676
2) เมื่อ Login แล้ว ให้เข้าสู่เว็บสืบค้นผลงานการศึกษาอิสระ คลิกที่เมนูลิงค์ "Hosting ผลงานนักศึกษา"  
- ข้อมูลทุกอย่างถือเป็นลิขสิทธิ์ ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เป็นความรู้ ​
- ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หากละเมิดจะได้รับโทษดำเนินคดีอาญาสูงสุด และตามระเบียบมหาวิทยาลัย ให้พ้นสภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนอนุมัติปริญญาบัตร