สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 22 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 3 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62123807 นางสาวนิชานันท์ ปัญญา ระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้าของร้าน First Coffee at Lamphun
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
2. 62123804 นายอภิสิทธิ์ ชัยจันทร์ ระบบฐานข้อมูลร้านกาแฟ Koi Cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
3. 62123808 นางสาวลักขิกา อรุณสิทธิ์ ระบบบริหารจัดการขายสินค้าร้านสามพี่น้อง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
4. 62123827 นายชัยชนะ มาฤาษี ระบบการขายสินค้ารองเท้ามือสองออนไลน์ของร้านรองเท้าแบรนด์แท้ เกรด A
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มิ.ย. 66
5. 61123820 นายกิตติธาดา สุภาคุณ ระบบขายวัสดุก่อสร้างของร้านเมืองไทย พระสิงห์ก่อสร้าง
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
6. 61123817 นางสาวเสาวนีย์ ทาปุ๊ด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขายสินค้าของร้าน ๙ การค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
7. 61123824 นายเจษฎาวุฒิ ทุ่งเมืองทอง ระบบการขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองร้านโก้มอเตอร์โฮม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
8. 59223128 นายธนวัฒน์ ศรีแก้ว ระบบจองบ้านพักออนไลน์บ้านบานาน่าเฮาส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
9. 61123812 นายพสิษฐ์ บุญปวน ระบบสารสนเทศการสั่งอาหารและงานบัญชีของร้านส้มปากคาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
10. 61123810 นายนนธวัช วุฒิเฟย ระบบงานส่งเสริมอาชีพพัฒนาชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
11. 61143232 นายอนุชิต จันทร์จะนะ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนามยิงปืนลานนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
12. 59223105 นางสาวรุ่งอรุณ โสระสิงห์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์ของร้านอ้วนแอร์บริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
13. 60143461 นายสหรัฐ วงศ์ใหญ่ ระบบทะเบียนประวัติและ ระบบนัดหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริมปิง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
14. 60143463 นายสุธินันท์ กันทะลา ระบบทะเบียนประวัติและระบบนัดหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริมปิง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
15. 60143467 นายอภิสิทธิ์ มณีจักร ระบบสั่งทำตาลปัตรออนไลน์ร้านบัวไหลงานปัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
16. 60143414 นายนิติกรณ์ จันทร์หมื่น ระบบจองคิวบริการร้าน Beauty House By Yim ออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
17. 60143458 นายศุภชัย ใจตุ้ย ระบบรับซื้อมะเขือเทศของร้านบ้านทุ่งมะเขือเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
18. 59223107 นางสาวสิริวิมล ลาภจิตร ระบบจองห้องพักรายวัน YOJI House & Cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 64
19. 59143459 นายณัฐพล ชัยอะกะ ระบบจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ของโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
20. 59143409 นายณัฐพงศ์ หมื่นศรี ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านหจก. ลำพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
21. 59143461 นายศราวุธ เชียงพันธ์ ระบบการจัดห้องสมุดออนไลน์ของโรงเรียนป่าซาง ลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
22. 59143416 นายวิทยาธร สมป้อ ระบบจองที่พักของโฮมสเตย์หมู่บ้านป๊อกแบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
23. 59143413 นายณัฐพล พุทธวงค์ ระบบจัดการผ่อนชำระเงิน รถจักรยานยนต์ บริษัท รุ่งโรจน์ 59 จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
24. 59143434 นายวิชานาถ บุญหมั้น ระบบขายวัสดุก่อสร้างของร้านพรรณีค้าวัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
25. 54223123 นายปฎิวัติ แสนไชยรัง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกาแฟ นุ นุ นินิ คาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 62
26. 54223102 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิกุล ระบบการจัดการสารสนเทศ เอสพี คลินิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 62
27. 54223221 นายนิติ เถินบุรินทร์ ระบบการจองคิวลูกค้าร้านอาหาร Something Lampang
อื่นๆ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.ค. 62