สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 8 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 5 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 1 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 3 คน: เกม
  • 1 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143113 นายศักรนันทน์ ศรีเหรานันทน์ การพัฒนาอนิเมชั่น มายคราฟ 3 มิติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติหัวข้อ วค ส.ค. 66
2. 62143141 นายอธิษฐ์ ศรีพงษ์รัตนกุล ระบบจองคิวออนไลน์ร้านเสริมสวยปลื้ม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
3. 62143161 นายพุทธิพงษ์ บุญปลูก เกมกระดานสามมิติแบบผู้เล่นหลายคน
เกม
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
4. 62143159 นายอภิสิทธิ์ หารกา เกมกระดานสามมิติแบบผู้เล่นหลายคน
เกม
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
5. 62143126 นายสิรภพ จิยะพงค์ การพัฒนาเกมโร้คไลค์ : โซโล่ไลฟ์
เกม
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ค. 66
6. 61123841 นายอิทธิเดช ราษี ระบบขายออนไลน์อุปกรณ์เซฟตี้ร้านไทยรุ่งเรืองมอเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
7. 61123802 นายธันวา จันทรวงศ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หจก.มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
8. 61123838 นายสิรวิชญ์ เสลาคุณ ระบบขายของหน้าร้าน สิริ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
9. 61123806 นายราชันย์ สิงคะลิง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โคมล้านนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
10. 59223203 นายภานุพงศ์ ไชยกันทะ ระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
11. 58143413 นายณรสันต์ สงวนไพรวัลย์ ระบบแจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ออร์ไลน์ ผ่านเว็บเเอพพลิเคชั่น (กรณีศึกษา บริษัท อาร์ เอส ที เวิร์ด จำกัด)
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
12. 55143344 นายศักดิ์ชัย สายเขย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาณาจักรพืช จำกัด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 62
13. 54141346 นายอนลัส สิถิระบุตร ระบบฐานข้อมูลฟิสเนต ร้านบ้าน อ.ฟิตเนต
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 61
14. 56143328 นายธีระศักดิ์ สมยศ ระบบจัดการขายผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการหมอมวลชน สาขาจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 61
15. 56143313 นายนิชนันท์ วงษ์ยอด ระบบสารสนเทศของ ร้าน ส.โชคเจริญกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 61
16. 56143317 นายณัฐดนัย ใหม่ใจ ระบบสารสนเทศนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจอมทอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 61
17. 55143315 นางสาวสุพิชฌาย์ ปัดภัย การสร้างแอพพลิเคชั่นเตรียมตัวก่อนสอบใบขับขี่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
18. 55143302 นางสาวเกษศิรินทร์ ขัดสาร สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ ท่องอาณาจักรอาเซียน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
19. 54141424 นางสาวสุวาทิณี ทองคำฟู การ์ตูนแอนิเมชั่น สองมิติ เรื่อง หลอดยาสีฟันเปลี่ยนชีวิต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 60
20. 54141311 นางสาวเบญจางค์ ใจคำ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติเกี่ยวกับคุณธรรมด้านความขยัน เรื่อง ลูกโป่งสวรรค์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 60
21. 54223109 นางสาวอรณี ลาภประสานยิ่ง ระบบการจัดการฐานข้อมูลการให้บริการคลินิกทันตกรรมใบบัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 59
22. 55143427 นายธนะพงศ์ ยศธิ ระบบสารสนเทศ อาสาสมัคร กองสาธารณสุข เทศบาลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59