สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 39 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 10 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 3 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 1 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 9 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 2 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 4 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143103 นายเกริกพล คีรีวุฒิพงษ์ แอปพลิเคชันระบุตำแหน่งของผู้ประสบปัญหาทางรถ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
2. 62143115 นางสาวผกาสินี เปียงเถิน แอปพลิเคชันระบุตำแหน่งของผู้ประสบปัญหาทางรถ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
3. 61223216 นายชลธี อินต๊ะปัญญา ระบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ผ่านระบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
4. 61223225 นายภัทรพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านวินคอมพิวเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
5. 61223227 นายรณศักดิ์ ชุณหโชคกุล ระบบเช่าชุดออนไลน์ร้าน Vipa wedding
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
6. 61143247 นายศุภฤกษ์ ลมดี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขายกระเป๋า ยี่ห้อ FREITAG By OMG
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.พ. 66
7. 61123829 นายนพกานต์ สุภา ระบบการจัดการสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์ ด.ร.จักรพงษ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ส.ค. 65
8. 61143226 นายพงษ์ศิริ กันทะโล ระบบการจองคิวถ่ายภาพของเพจ PorPaTuaKlom
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.ค. 65
9. 56223441 นายนเรนทร์ฤทธิ์ ภูสีดิน ระบบบริหารจัดการหอพักศรีทองอพาร์ทเม้นท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 65
10. 56223439 นายทวีรัฐ แซวประโคน ระบบจัดการขายสินค้าเกษตร ร้าน เกษตรไทบ้าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 65
11. 60143411 นางสาวรสิตา มะโนรส แอปพลิเคชันการเก็บบันทึกข้อมูลน้ำปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 65
12. 60143406 นางสาวพิมพ์ธนากร ปัญญาเดิม ระบบขายหนังสือกัลยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส เม.ย. 65
13. 57143306 นายสุกฤต ทนันชัย แอปพลิเคชั่นบริหารจัดการธุรกิจสปา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค ต.ค. 64
14. 57143427 นายศรันย์ คำนันตา ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาบ้านแม่ป้อก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ต.ค. 64
15. 56153043 นายวัชรพงศ์ เนตรคำยวง ระบบโปรแกรมสั่งรายการอาหาร
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส ต.ค. 64
16. 56153002 นายกิตติพงศ์ พรหมนนท์ ระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคคลากรด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือโรงเรียนวัดร้องอ้อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ต.ค. 64
17. 56143353 นางสาววรุณทิพย์ เงินประมวล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฝ่ายวิชาการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 64
18. 56143349 นายเอกภาพ แก้วหน้อย การพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 64
19. 57143317 นายธัชพงศ์พัชร์ ฝั้นหล่อ ระบบจองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้าของร้าน Lism Restaurant
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
20. 59143486 นายปิติกร ศรีวุฒิภัทรบวร ระบบบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
21. 60143403 นางสาวนิจฉรา จันธิมา ระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้าของร้านหอมหอม เบเกอรี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
22. 60143402 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิรสิทธิ์ดำรงกุล ระบบบริหารจัดการสั่งซื้อสินค้าของร้านหอมหอม เบเกอรี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
23. 56143422 นายจักรกฤษณ์ นามะวัง แอพพลิเคชั่นแนะนำการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 64
24. 59143204 นายภานุวัฒน์ ยืนยงค์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปเพื่อผู้ประกอบการ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค มี.ค. 64
25. 56143418 นางสาวมินตรา อินถาบุตร ระบบจองห้องพัก ของ ฟาร์มเมอร์ ฮัท รีสอร์ท
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 64
26. 55243638 นายสิปปนนท์ ยุบลพันธุ์ ระบบจองห้องพัก ของ ฟาร์มเมอร์ ฮัท รีสอร์ท
อื่นๆ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 64
27. 60143417 นางสาวอธิชา จิตตางกูร แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 63
28. 57143426 นายพิษณุ อูทอง การพัฒนาระบบ Easy pass สำหรับร้านอาหาร All about crepes
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 63
29. 56153013 นายณัฐสกล แก้วดี ระบบจัดการงานอุทกวิทยา ภาคเหนือตอนบน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 63
30. 56143321 นายฤทธิเกียรติ ภูวลานนท์ บริหารจัดการร้าน รีลีฟ สปา แอนด์ มาสซาจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
31. 55143525 นายปราโมทย์ บารมีรัตนชัย ระบบจัดการหอพักตีฆ้องเรสซิเดนท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 63
32. 56143306 นางสาวภัทราพร สวนมนิล ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องน้ำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 63
33. 56153040 นายรัตกรานต์ รัตนารมย์ ระบบจองคิวร้านเสริมสวยฟาร์ร่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 62
34. 54223565 นายปณต บุญญานุพันธ์ เว็ปเเอพพลิเคชั่นพิกัดจุดร้านค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 62
35. 54223125 นายเปรมศักดิ์ เสนใหม่ ระบบบริหารจัดการพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
36. 56143439 นายปัณณทัต ปรัชญ์ธิไพลิน ระบบบริหารจัดการ Mikrotik Network โดยใช้เทคโนโลยี API
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 62
37. 56143453 นายศราวุฒิ ใสส่อง ระบบบริหารจัดการ Mikrotik Network โดยใช้เทคโนโลยี API
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 62
38. 56143301 นางสาวชนิกานต์ หน่อท้าว ระบบบริหารจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านส้อเด่นพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 62
39. 56153001 นายกฤษฎา ม้ายอง ระบบจัดการฐานข้อมูลบุญเต็มแมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
40. 55223239 นายธิมงคล ละไพ เว็บไซต์ฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดป่าแดด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 62
41. 57143215 นายกิจติโสภณ รุจิเลิศ ระบบสารสนเทศการแจ้งซ่อมเหตุเสียสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกและโทรศัพท์สาธารณะที่2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
42. 56143303 นายเอกวรพัทธ์ ไชยปัญญา ระบบบริหารจัดการพนักงานร้านรุ่งเรืองทรัพย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
43. 57143444 นายพีระพล เพ่งพิศ แอพพลิเคชั่น แจ้งจุดเกิดไฟป่า
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 62
44. 56143315 นายณรงค์ฤทธิ์ ตาเบ้า ระบบจองรถตู้VIP บริษัทธีรพงษ์ จำกัด บนหลายแพลตฟอร์ม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
45. 56153055 นางสาวอารียา เพ็ญจิตต์ ระบบการจัดการข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอสบเมย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
46. 56153032 นายปรเมษฐ์ ตังเซ่งกี้ ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
47. 56153019 นายธเนศ แสนสุข ระบบบริหารจัดการห้องพัก ณัชชาเพลส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 61
48. 52171257 นายจีรพันธ์ พรหมศิริ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 61
49. 53173075 นายมนต์ชัย บุญหมื่น การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลผู้บริการซ่อมรถกรณีฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 61
50. 52123720 นายบุรินทร์ เกษม ระบบจัดการร้านอิ่มเอมพิซซ่าแอนด์พาสต้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 61
51. 55223214 นายกฤษฎิ์ ใบแสด การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า การรับเข้าสินค้าและการเบิกสินค้าด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ กรณีศึกษา บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 60
52. 54123761 นายภัคพงศ์ มุ่นอินต๊ะ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลฟาร์มโคนม "ธรรมดา ฟาร์ม"
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
53. 53323156 นางสาวจีราภรณ์ พรประสาท ระบบสินค้าคงคลังของร้านพรเทพวัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
54. 53323108 นายจิรพันธ์ คำมะยอม บริหารจัดการร้านหัตถ์เงิน-หัตถ์ทอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
55. 55143108 นางสาวพัชรี พลบุญมี ระบบจัดจำหน่ายสินค้าร้านกัลยาณีเครื่องหนัง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 59
56. 55143235 นายสมเด็จ จอมวรรณ ระบบจัดการร้าน ซีเอ็น ผ้าม่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 59
57. 54123745 นายธีรโชติ เขื่อนเพ็ชร ระบบการจัดกัดการฐานข้อมูลโครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 59
58. 53171658 นายธงไชย สีดาแดง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 59
59. 53123822 นายพีระเดช ใจพนะทอง ระบบสารสนเทศยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 59
60. 53171693 นางสาวสุดาพร อินกัน การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เด็กน้อยกับต้นแอปเปิล
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
61. 53171742 นางสาวสิริทิพย์ สมมะณี การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เด็กดีมีมารยาทงาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
62. 53123906 นายจุฑาวัฒน์ สายกันธา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน IE Racing
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 58
63. 53323174 นายบุญเยี่ยม ขัดผาบ บุญเยี่ยมดอทคอม
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 58
64. 53173108 นายณัฐพงษ์ จักรคำ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอนุชาก่อสร้าง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 58
65. 53173144 นางสาวสมหญิง บายสะแคล ระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ร้านปราณีการ์ตูน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 58
66. 53123733 นายหริพล แสนพรหม ระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
67. 53123722 นายพันธกานต์ กระจ่างแก้ว ระบบสารสนเทศเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 58
68. 53123708 นายเจษฎา จิโน เกมทายคำศัพท์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่
เกม
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57