สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 3 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 19 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 7 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 10 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 3 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 57121713 นายอนุพร สุทธง การ์ด AR เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
2. 57121736 นางสาวรัตนภรณ์ วงค์โปธิ การ์ด AR เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 62
3. 57121734 นายกฤษณพนธ์ ฟูธรรม เครื่่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบNETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
4. 57121717 นายสักรินทร์ หงษ์คำ ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับ ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
5. 57121732 นายภาณุวัฒน์ จันทร์คำ ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับ ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
6. 57121715 นายธนากร หลวงราช ลันเชอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสมาร์ตโฟนสำหรับ ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
7. 57121705 นายปวริศร พรหมนิล เครื่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
8. 57121755 นายธีรวัฒน์ กุลต๊ะ เครื่องเพาะถั่วงอกมหัศจรรย์ ควบคุมโดยระบบ NETPIE
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 62
9. 56143128 นายรุ่งโรจน์ ปินใจกุล เรียนรู้คำศัทพ์ภาษาอังกฤษจากเมนูอาหารยอดนิยมของไทย บน ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
10. 56143223 นายธีรภัทร วัฒนาวสุพันธุ์ ระบบสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสันกำแพง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
11. 56143152 นายสมุทร สิงหาศร ระบบอีคอมเมิร์ซ J&W พรมกระดุมสั่งตัด และอุปกรณ์ประดับยนต์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
12. 57121729 นายณัฐพงศ์ สมสุข การ์ด AR เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย สำหรับสะเต็มศึกษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 61
13. 56121725 นางสาวพิชญา ตันวิรัช การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ธรรมชาติของแสง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
14. 56121747 นางสาวสุกัญญา แสงทอง อินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
15. 56121760 นายเทวกร โกรินทร์ สื่อโมชันกราฟิกแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการรณรงค์ เรื่อง หมวกกันน็อคแหละดี สวมขณะขับขี่ชีวิตปลอดภัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
16. 56121739 นางสาวดรุณี มะลิวัลย์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เคล็ดไม่ลับฉบับดวงตาใสปิ๊ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
17. 56121748 นางสาวสุรีมาศ คำฟู แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เด็กชายอ้วนท้วนกับของทอดน่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
18. 56121724 นายพนธิตร เมืองชื่น อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “โลกไม่เคยอยู่นิ่ง”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
19. 56121733 นางสาวกัณฐิกา กองคำ อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "ผักผลไม้ 5 สี กับ วิตามิน 11 ชนิด"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
20. 56121734 นางสาวจิรพร ศรีกันชัย อินโฟกราฟิกแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง เด็กชายเบาหวิวกับโรคเบาหวาน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
21. 56121705 นางสาววรรณิศา แก้วไหลมา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "ขนมหวานกับฟันสวย"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
22. 56121749 นายกนก แสนใจ สื่อโมชันกราฟิกแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง รู้ทันภัยโซเชียลเน็ตเวิร์ค
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
23. 56121706 นางสาวธันยาภรณ์ วงศ์สัมพันธ์ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
24. 56121737 นางสาวฐิติภัทร จักร์คำ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล้วยกับวิถีชีวิตไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 61
25. 56143126 แอพพลิเคชันอาหารOTOPภาคเหนือของประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ พ.ย. 60
26. 56143220 นายไตรภพ ปั้นดี แอพพลิเคชันจังหวัดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 60
27. 56153066 นายซอมเหนิด ตัด เว็บไซต์บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศกัมพูชา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
28. 56143122 นางสาวธัญญาภรณ์ เจริญวัฒนะมงคล แอพพลิเคชันสอนสุภาษิตญี่ปุ่นบนระบบปฏิบัติการดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 60
29. 56143213 นายเกียรติชัย พิมสาร ระบบจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสารภีพิทยาคมเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 60
30. 54141319 นางสาววริศรา ชมภูแก้ว การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "เด็กรุ่นใหม่ ฉลาดใช้ไอที ตอนเครือข่ายสังคมออนไลน์"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
31. 56153065 นายสีธา กี ระบบสารสนเทศสมาคมนิสิตกัมพูชาจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 60
32. 54141416 นางสาวเมธาวี วิยะ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ก้าวแรกสู่การออม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
33. 54141407 นางสาวนฤมล มะราช การ์ตูนแอนนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ตอน ความฝันของน้องพีช
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
34. 54141403 นางสาวณราวดี เครือวัง พระอรหันต์อยู่ที่ไหน?
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
35. 52171310 นายนำพล จันตา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 59
36. 52171204 นายชนาวุธ จิตอารี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบทางเดินอาหาร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ มี.ค. 59
37. 52171238 นางสาวพัชรา กะเหล็ก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ คพ มี.ค. 59
38. 52171202 นายเกรียงไกร อุสวา การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ ส่งเสริม 8 คุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา เรื่อง ลูกแก้วเด็กดี
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 59
39. 54141312 นางสาวนันท์นภัส มะโนคำ เดินตามรอยพ่อ...ไม่ย่อท้อบนความพอเพียง ตอน เกษตรทฤษฎีใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 59
40. 53171618 นายสมชาย แสงอ่อน การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั้น 2 มิติ เรื่อง เทพผู้พิทักษ์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 58
41. 52171320 นายสมไท หยกยิ่งเจริญลาภ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Flash CS3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 58
42. 51171735 นายบดินทร์ นุดวงแก้ว บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องศิลปะป้องกันตัวมวยไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 58
43. 52171221 นายสมภพ คำไวโย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณี 12เดือนล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 58
44. 52171301 นายกิตติพงศ์ สุดใจ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.พ. 58