สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 16 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 8 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 4 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 2 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 61123851 นายนินนี่ - เว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพแบบออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ก.พ. 66
2. 61123827 นายณัฐนันท์ ประเสริฐศรี ระบบขายวัสดุก่อสร้าง ร้านพลอยวัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ม.ค. 66
3. 61123809 นายชาคริต สุขประเสริฐ ระบบบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่บ้านโล๊ะป่าตอง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ม.ค. 66
4. 60143422 นายกฤษณะ ไชยวุฒิ ระบบบริหารจัดการการขายน้ำดื่มชุมชนบ้านหนองบัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ม.ค. 66
5. 60223104 นางสาวภัทรศรี อิกำเหนิด ระบบการจัดการงานโคนมของอัมพรฟาร์ม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
6. 61123811 นายปณิธิ ศิริชัย ระบบสั่งอาหารร้านสมอลบาร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
7. 60143440 นายธนายุต ไกลถิ่น สื่อการสอน 2 มิติ เรื่อง หลักการพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
8. 61123814 นายอนุกุล ตันใจ ระบบการบริหารจัดการของโรงสีข้าวเพื่อนชาวนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
9. 59223150 นายสายหลาว น้อยน้ำเขียว แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 65
10. 60143238 นายอรรถสิทธิ์ นาคพรหมมินทร์ ระบบบริหารการขายคอร์สออกกำลังกายของร้านยิมมวย Kick Fit
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 65
11. 60143454 นายวันเฉลิม หอมหวล แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.พ. 65
12. 59143404 นายวุธวัต อุปนันต์ แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม9แหล่งในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส ต.ค. 64
13. 59143402 นางสาวณัฐกานต์ ชัยอัว ระบบพาณิชอิิเล็กทรอนิกส์ร้านชัช เพ็ทช๊อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส ต.ค. 64
14. 60143404 นางสาวชาลิสา ใจมุข ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ้าฝ้าย ร้านพริบพรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส มิ.ย. 64
15. 60143433 นายณัฐนนท์ งามเมืองตึง ระบบคู่มือการปลูกพืชผักสวนครัว (สำหรับมือใหม่)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
16. 56223016 นายณัฐโชติ ยะอุตม์ อยากจะเป็นเจ้าของกล้องถ่ายภาพ ต้องรู้อะไรก่อน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 63
17. 57143604 นายสันดุษิต อินทร์ไชย ระบบการจัดการซ่อมมือถือร้านพีที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ย. 63
18. 58143215 นายณัฐวัชร์ ทองวิเชียร ระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงโตน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
19. 58143241 นายภาณุพงศ์ กันทะวัง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำเนิดจักรวาล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
20. 55143603 นางสาวณิชารีย์ สุทธนะ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมของร้านเจริญศรัษหม้อห้อม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร ก.พ. 63
21. 54223130 นายวีรพล ขันวิชัย ระบบบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านแช่ช้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
22. 54323319 นายณัฐพล ยอดดี แอนิเมชั่น2มิติ เรื่องอวกาศน่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 62
23. 58143416 นางสาวจุฑามาศ ไชยวงศ์ สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิิติ เรื่อง โรคซึมเศร้าภัยใกล้ตัว
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 62
24. 54141446 นายอนุกูล เอี่ยมอ่ำ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop CS6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 62
25. 53223780 นางสาวธนวันต์ ปัญญาเรือง ระบบเบิกจ่ายคลังวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันกำแพง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 61
26. 53223778 นายจีรศักดิ์ บุญมาสม ระบบบริหารการขายชุดพื้นเมืองของร้านธัญญาผ้าฝ้าย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 61
27. 54323220 นายณัฐวัฒน์ ไชยวรรณ์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เอ็ด ตะลุยโลกคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 61
28. 52171223 นายสัจจา บุญมา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 61
29. 57243553 นายปริญญา ปิงป้อ ทดสอบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส มี.ค. 61
30. 54141427 นายคงเดช คง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตามรอยพระแก้วมรกต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
31. 54141418 นางสาววราภรณ์ ละอองอ่อน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
32. 54141414 นางสาวพันธิชา โพธิขาว บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง ข้อมูล และสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60