สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 15 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 12 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 9 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 4 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 3 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 1 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143137 นายปฏิพล พิมพ์พงษ์ แอนิเมชัน 2 มิติ “เจ้า (ของ) หมาผู้อาภัพ”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ส.ค. 66
2. 61143225 นางสาวนันทกานต์ คำรินทร์ ระบบสั่งซื้อกาแฟร้านจักสานคาเฟ่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
3. 61143256 นางสาวผณินทรา ระลึก ระบบสั่งอาหารร้านเพชรร่มไทรหมูกระทะ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
4. 61143202 นางสาววัชมล โสดา แอปพลิเคชันสะสมเเต้มออนไลน์ ร้าน 82 Cafe(แม่เมาะ)
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
5. 60143448 นายพัฒนพล คำเพ็ง แอปพลิเคชันโหวตคะเเนนเสียงรางวัลป๊อปปูล่าโหวตกิจกรรมการประกวดดาวเเละเดือนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 65
6. 60143451 นายภาณุวัฒน์ สาลี ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ กองบิน41 กองทัพอากาศ
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 65
7. 58143227 นายอรรถชัย อารีย์เจริญกุล ระบบจองรถยนต์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 64
8. 59143429 นายเรืองศักดิ์ รำพาย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้าน Chance Cosplay & Collection
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 64
9. 59143458 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองขาว ระบบการขายสินค้ามือสองร้าน T.Tarvel
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
10. 58143440 นายสุเมธ คำยอย ระบบพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์​ร้านบ้านกันดั้ม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
11. 56153042 นายฤทธิพร อึ่งหิรัญ ระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลของร้านสะล้อ ทราเวล
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 63
12. 58143401 นายอัษฎาวัฒน์ รูนราช ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 63
13. 54141444 นายสมพร อินถา การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง วางแผนดีชีวิตมีสุข
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
14. 54323023 นายปฏิพัทธ์ บัญฑิตร์ การ์ตูนแอนิเมชันสามมิติ เรื่องโคมไฟล้านนา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 62
15. 57143313 นายศุภฤกษ์ งอกงาม ระบบบริหารการขาย ร้านอรทัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
16. 57143338 นายภานุวัฒน์ มโนวรรณา ระบบบริหารจัดการโรงเรียนพจนศึกษาสอนภาษาต่างประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
17. 57143307 นายพงศธร กะนะ ระบบบริหารจัดการ พืชผลทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
18. 58143409 นายยุทธศาสตร์ บุญกว้าง ระบบจัดการสินค้าคงคลังร้านเจษฎา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 62
19. 57143550 นายพิสิษฐ์ บัวบาน ระบบสารสนเทศเพือการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
20. 55143128 นายนรภัทร์ ศรีสุวรรณ ระบบยืม-คืนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 62
21. 57143519 นายกนิษฐภาดา พึ่งผล ระบบยื่นคำร้องขอหน่วยกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
22. 57143603 นายวิศวะ วงศ์แก้ว ระบบการจัดการบริษัท มุนโด้ไทยแลนด์ทัวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 62
23. 56143207 นายณัฐพล ดอนเปล่ง แอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง วงจรชีวิตครั่ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 62
24. 53173039 นางสาวภคมน ภาคสุวรรณ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง "ยางรัก"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
25. 57143539 นายอภิชัย นาต๊ะ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 61
26. 57143329 นางสาววนัสริน เทพิน ระบบการขายสินค้าของร้านแม่มาลัยการเกษตรบนระบบเครือข่าย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
27. 54323003 นางสาวณิชนันทน์ เมืองคำ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
28. 55143331 นายธนัชพงษ์ แก้วคำมา แอนนิเมชัน 3มิติ เรื่อง แค่เงยหน้ามามองโลก
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
29. 55143412 นางสาวพรรษพร เนตรศักดิ์เกษม อินโฟกราฟิกแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การใช้พืชสมุนไพรประเภทยืนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
30. 56143139 นายกฤชภัทร ดาวประกายมงคล ระบบยื่นคำร้องขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
31. 54323047 นายณัชพล ฉายสุริยะกุล แอพพลิเคชั่นคู่มือแนะนำการแก้ไขรถจักรยานยนต์เ้บื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 60
32. 55143233 นายศราวุฒิ จินดา การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในครัวเรือน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 59
33. 53323131 นายพงศกร ปิงคะยอม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านปิงคะยอมโคมไฟไม้สัก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 59
34. 54123714 นางสาวรุ่งทิวา รูปงาม การ์ตูนแอนนิเมชันสองมิติ เรื่อง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEC
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
35. 54123772 นายวัชรพล ต้นศิริ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
36. 54123707 นางสาวปาริฉัตร ธรรมธาดากุล บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
37. 54123708 นางสาวปิยะหทัย ใจคำลือ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
38. 53173012 นายธนากร กุนะคำ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 58
39. 54123579 นางสาวกรรภิรมย์ อุ่นใจ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิสาหกิจชุมชนของเทศบาลตำบลดอนแก้ว
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
40. 53123901 นายกวีพัฑฒ์ ชัยบุตร สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของครั่ง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 57
41. 53123908 นายชวลิต วงค์ปัญญา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้าน Rico
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 57
42. 53123728 นายวรวิทย์ ฟุ้งชาติชยวงษ์ ระบบสารสนเทศ ยางรัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57
43. 53123731 นายศรภูมิ มะโนชมภู ภูมิสารสนเทศ ยางรัก ในจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57
44. 53123818 นายประณต เสียงหาญ ระบบสารสนเทศเรื่อง ครั่ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57