สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.ดร.อรนุช พันโท

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 25 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 3 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 1 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.อรนุช พันโท

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 58143415 นายวุฒิชัย สะอาด ระบบจัดการการขายสินค้าของร้านเอื้องฟ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส มี.ค. 66
2. 57243843 นายธีระพงษ์ กันสิน ระบบจัดการร้านอาหารฮิมฮ้วยคาเฟ่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 66
3. 62141050 นายวชิรณัฐ คำมา การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การคัดแยกขยะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 65
4. 62141030 นายเอกบดินทร์ มณียารัตน์ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง IoT คืออะไร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
5. 57143541 นายวรวินท์ นิลจันทร์ ระบบบริหารจัดการการขายอาหารตามสั่งของร้านป้าวิไล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 65
6. 61123819 นายกันต์กวี สุทธหลวง ระบบจองโต๊ะในร้านชีวิตชีวาโครงการนิ่มซิตี้เดลี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
7. 61123836 นายภูมิวิวัฒน์ กาอุทัย ระบบซื้อ-ขายสินค้าร้านเกิร์ลสเตชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 65
8. 57143241 นายณัฐวุฒิ โปทา ระบบจัดการร้านอาหารซี่โครงหมูบ้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 64
9. 56143205 นางสาวผกาวรรณ กันทะวงค์ ระบบจัดการร้านเบียร์เทอร์มินอลซีเอ็นเอ็กซ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 63
10. 55143402 นางสาวคนึงนิตย์ ปันติบุ่ง ระบบการขายร้าน เทเจ การค้า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 63
11. 55143414 นางสาววชิราภรณ์ แก้วมา ระบบการขายร้านเรือนวิวาห์เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
12. 55143449 นายอาทิตย์ แก้วเกิดก่อน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการจองบ้านพักออนไลน์ บริษัทติ๊งค์บุ๊คติ๊งค์มี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 63
13. 55143409 นางสาวนันทการ วงศ์เสือ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ซี.เอ็น คลีนนิ่ง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
14. 55143305 นางสาวนิตยา แก้วสุยะ ระบบบริหารจัดการสถาบันการเงินหมู่บ้านห้วยทราย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 62
15. 56143429 นายณธโศภน คำเดชศักดิ์ ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้ามือสอง กรณีศึกษา ร้านไบรท์เจแปน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มิ.ย. 62
16. 57143530 นายศตวรรษ ใจเย็น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านดวงดาวหม้อห้อม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
17. 57143253 นายปรพล ทับประยูร ระบบบริหารจัดการคลินิก เดนทัลมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 62
18. 53171684 นางสาวพัฒนาพรรณ อุปถัมภ์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เห็ดพิษภัยร้ายในช่วงฤดูฝน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 62
19. 57143226 นายวุฒิชัย ศรีฉัตรใจ ระบบบริหารจัดการหอพักเอื้อวิพรเรสสิเดชช์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
20. 57143217 นายอิสรวุฒิ มาหวัน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมั่นคงเมทัล
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 62
21. 57143503 นางสาวอาทิตย์พร เกษตรสุขใจ ระบบขายสินค้าร้านประเสริฐการเกษตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
22. 57143247 นางสาวอุบลวรรณ สวนสุวรรณ ระบบจองที่พักออนไลน์บังค์ บูติค โฮสเทล (Bunk boutique hostel)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
23. 57143218 นางสาวอัมฑิกา แสนแก้วกาศ ระบบขายไม้แกะสลักออนไลน์ ร้านสงัดพรเพ็ญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
24. 56143458 นายสิทธิศักดิ์ ศรีกันยา ระบบ ยืม-คืนอุปกรณ์ของคริสตจักรจิตไมตรี เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 61
25. 57143510 นายจิรายุ กองทอง ระบบการซื้อ-ขาย ร้านกิตติ แอน ไลท์ติ้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 61
26. 52123806 นายชากริส บุญมี ระบบสารสนเทศ ร้านขายอาหารสัตว์ เดชาร้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 60
27. 54323354 นายณัฐพงศ์ ญาณะเจริญ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หลักการใช้ เพสเซ้น ซิมเปิ้ล เท้น, เพสเซ้น โฟรเกรซซีฟ เท้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 60
28. 55143125 นายธัญญเทพ สัปตา ระบบบริหารจัดการสนามแบดมินตันกุโสดอเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 60
29. 52123948 นางสาวณัฏฐกานต์ ตันกูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร้านพลอยบริการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
30. 55143116 นายคณากร เชียงดี ระบบจัดการฐานข้อมูลร้านจันทร์สุดาก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 60
31. 55143241 นายพงศกร แสงห้วยไชย ระบบจัดการหอพัก บ้านอุดมพร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
32. 53123902 นายกัณฐกฤติ์ ดอนสุวรรณ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทย เรื่องคำศัพท์ภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
33. 55143132 นายปิยะพงษ์ จันทร์ผา ระบบจัดการหอพักสวัสดิ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 59