สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 32 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 3 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 6 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 1 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 10 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 7 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 62143150 นายปริญญา ญาติสมบูรณ์ การพัฒนาระบบให้บริการวิทยุออนไลน์ FM 88.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
2. 61223245 นายวรลภย์ กนกวิวัฒน์ เกม2มิติ ผจญภัยดาวเคราะห์อีโม
เกม
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
3. 61223220 นายณัฐวุฒิ วังทา เกม2มิติ ผจญภัยดาวเคราะห์อีโม
เกม
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
4. 61223231 นายวีระศักดิ์ เหล่ากอ การสร้างเว็บไซต์สารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
5. 61123839 นายสุธินันท์ ดอกเกตุ ระบบบริหารจัดการหอพักบ้านสุขใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส มี.ค. 66
6. 62141025 นายวรินทร จองโหย่ เกมเอลวิสผจญภัยไซเบอร์แลนด์ เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
เกม
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
7. 62141002 นางสาวชนนิกานต์ การเวกจรูญ เกมเอลวิสผจญภัยไซเบอร์แลนด์ เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
เกม
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
8. 61181013 นายสวิทย์ แสงงาม เกมการศึกษาเพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส Typing Archery
เกม
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
9. 61181030 นายกรฐนัท รอดเที่ยง เกมการศึกษาเพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส Typing Archery
เกม
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 65
10. 57243558 นายณัฐพงษ์ อภิวงค์งาม ระบบจัดการโปรโมชั่นร้านกาแฟ Top Coffee & Beer
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 65
11. 61123807 นายศุภชัย ดวงสุวรรณ ระบบรายการสั่งเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ร้านเพลินนะ เพลินนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
12. 61123831 นายปรินทร มุกดาภิรมย์ ระบบจัดการการจองคิวร้านเจียงแฮร์คัตคัลเลอร์แอนด์บาร์เบอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
13. 61123805 นายพีรศักดิ์ วังพฤกษ์ แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพแมวบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
14. 61123825 นายชาคริต เชื้อกฐิน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านกาแฟ แคคตัส คาเฟ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
15. 57143655 นายบัณฑิต คำมูล ระบบจัดการการขายน้ำแข็งและน้ำดื่มของร้าน ICE Best & Beam
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 65
16. 58143654 นายติณณภพ วิรัตนชัยวรรณ พัฒนาระบบรับเอกสารของร้านลัคกี้ ซีอาร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ม.ค. 65
17. 58143609 นางสาวฉัฐธยาน์ ธีรปัญญาสิทธิ์ ระบบจองที่พัก มี ยูทู โฮสเทล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 64
18. 59141327 นายสกนธ์ ประพันธ์แก้ว สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 เรื่อง มาตราตัวสะกด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
19. 59141309 นางสาวจรรยา จันต๊ะอุตม์ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 เรื่อง มาตราตัวสะกด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
20. 59141333 นางสาวภัทรมน แซ่ย้าง สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โครงการอ่านออกเขียนได้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน ประกอบแผนการสอนที่ 14 เรื่อง มาตราตัวสะกด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 63
21. 58143230 นายวิเชียร คำปาต๋า แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอล กรณีศึกษาสนามฟุตบอลเดอะรีแลคซ์ซอคเกอร์คลับ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
22. 54223562 นายประภาส ยั่งสันติวงศ์ ระบบจัดการฐานข้อมูลกลุ่มสมุนไพรตำบลห้วยแก้ว
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 63
23. 54223564 นายกรกต รอดคล้ายขลิบ ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลดารารัศมี บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 63
24. 54223563 นายชาญณรงค์ นันทะเสน ระบบรับซ่อมคอมพิวเตอร์ของร้านทีแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ (T&T Computer)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
25. 55323117 นายไกศยะ คำบุศย์ ร้านขายนาฬิกาออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
26. 56323015 นายณัฐพงค์ กองโปธิ เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์การบวกเลขด้วยลูกบอลปริศนา
เกม
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.พ. 62
27. 53223119 นายปรเมษฐ์ เพ็ชรกลัด ระบบรับงานและติดตั้งผ้าม่าน กรณีศึกษาร้านม่านดีไซน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 62
28. 53223017 นายตุลา ไชยวงค์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสนับสนุนระบบบริหารการเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านสมหวัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
29. 56223022 นายนราเศรษฐ์ วีระประเสริฐ แอพลิเคชั่นเชื่อมการติดต่อเบื่องต้นสำรับผู้ป่วยและผู้ประสพเหตุฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
30. 56223004 นางสาวธัญลักษณ์ เฉี่ย แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์เชื่อมการติดต่อเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
31. 52123819 นายนาวิน บุญญา เว็บแอพพลิเคชั่นร้านซ่อมมือถือ "ตูมตาม โมบาย"
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
32. 56143454 นายศราวุธ ดำริปัญญาดี ระบบคลังข้อสอบ กรณีศึกษารายวิชา com4304 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 61
33. 52223142 นายวัฒนา เขียวคำปัน ระบบจัดคิวขนส่งสินค้าร้านดวงใจแม่วัสดุก่อสร้าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 61
34. 52123701 นายกรีธากร แข็งแรง ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการแผนกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสันทราย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค มี.ค. 61
35. 55323101 นางสาวกฤษฎิ์มณี มงคล แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนระดับน้ำของประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 61
36. 52223008 นายชาตรี ปรีชา ระบบการจองบ้านพักผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ปุณฑริกวันวิลล่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 60
37. 55143534 นายวุฒิพงศ์ ปัญญาเตียม แอพพลิเคชั่นค้นหาสถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 60
38. 55143216 นายชานนทร์ พลอยแก้วเงิน การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง 3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 60
39. 55143238 นายสุชาญ การณารักษ์ ระบบฐานข้อมูลสัตว์เลี้ยงกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
40. 55143219 นายณัฐพล เรือนทุ่ง ระบบจัดการโครงงานวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
41. 55143101 นางสาวกรรณิการ์ ธาตุแก้ว การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
42. 55143105 นางสาวนุชนาถ ปันคำ ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านกิ่วนาค อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
43. 55143207 นางสาววันเพ็ญ แข็งแรง สวนพฤกษศาสตร์เสมือนจริง โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
44. 55143109 นางสาวมณฑิตา สมสู่ ระบบจองห้องประชุมศาลแขวงเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
45. 51323014 นางสาวอรุณรัตน์ หาญเกษมศักดิ์ ระบบสารสนเทศงานพระหฤทัยออมทรัพย์ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 60
46. 54223132 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 60
47. 55323111 นางสาวอัญชนา เกตุเรืองโรจน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค พ.ย. 59
48. 53123745 นางสาวธิดารัตน์ ยังเฉลิมวงศ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยจากดินฮิวมัสตรานัมเบอร์วัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 59
49. 55143121 นายณัฐชัย กุลวงศ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
หัวข้อหมดอายุ วค ส.ค. 59
50. 53323162 นางสาวพูนศรี ณ มาตคำ ระบบการบริหารจัดการเช่าบ้านวีซีดี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59
51. 53323143 นายศุภฤกษ์ เสนีวงษ์ ณ อยุธยา การพัฒนาเว็บไซต์และการสำรองที่นั่งร้านซานตาเฟ่สเต็กใน จ.เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59
52. 55143228 นายภาณุพงศ์ อุดไชย การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ยาเสพติด ตามบทเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 59
53. 53323148 นายสัมฤทธิ์ เจาะจง ระบบจองห้องประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำนักงานทรูเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 59
54. 50223225 นายประสาน คำชุม โปรแกรมสืบค้นข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 59
55. 55323141 นายปณัฐ เกียรติรุ่งวิไลกุล การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค้าขายของบริษัท เอเชียเกตษรรุ่งวิไล จำกัด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค พ.ค. 59
56. 54123768 นายรัชตะ บุญเป็ง เว็บแอพพลิเคชั่นเชิงพื่นที่สำหรับงานวิจัย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
57. 54123756 นายพลวัฒน์ แก้วผล แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับใช้ในงานวิจัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 58
58. 53123848 นางสาวพรทิพย์ ไพรเสถียร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลวิชาการ โรงเรียนบ้านปางหินฝน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค เม.ย. 58
59. 53123751 นางสาวภิรมณ์ญา มายัง ระบบเบิกจ่ายคลังวัสดุสำนักงานและวัสดุการศึกษาโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 58
60. 53323006 นายฉัตรชัย ปินตาเลิศ ระบบร้านค้าออนไลน์บริษัทไลท์แมนดาลา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ม.ค. 58