สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 49 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 9 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 11 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 9 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 3 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 58223187 นายโยธิน ลัทธิกุล ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ส.ค. 66
2. 58223126 นายธวัชชัย ใจหมั้น ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ส.ค. 66
3. 58143525 นายวรากร ชัยชนะ ระบบการขายร้านหม่าล่าชามุก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส มิ.ย. 66
4. 58143511 นายนันทพงศ์ ลิ้นฤๅษี ระบบจองห้องพักออนไลน์ดอยช้างหลวงรีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส มิ.ย. 66
5. 61223228 นายรัชพล ศรีวิลัย ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค มี.ค. 66
6. 61223242 สิบเอกชัชวาล กุมภิโร ระบบการเบิก - คืนอาวุธปืน แผนกคลังอาวุธ ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค ก.พ. 66
7. 61223201 จ่าโทอริยวัฒน์ สุขแยง ระบบการเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ออนไลน์ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 วค ก.พ. 66
8. 58223153 นายสามารถ ไคร้จักร์ ระบบการจองพื้นที่ขายสินค้า ตลาดนัดคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส ม.ค. 66
9. 58223142 นายฤทธิไกร นันธิ ระบบสารสนเทศการจัดการบุคคลากรเทศบาลตำบลขัวมุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ม.ค. 66
10. 58223181 นายภานุเดช พรุ่งหล้า ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้าน PP CCTV
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ ทส ม.ค. 66
11. 57243550 นายสุรเชษฐ์ ระวังศรี เว็บไซต์จองคำ เพลส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 4-5 ทส ก.ย. 65
12. 60223102 นางสาวผกามาศ หลวงบาน ระบบประมวลผลรายการขายร้านนิวคอฟฟี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
13. 60223130 นายพีรชัย ตาละคำ ระบบประมวลผลรายวันร้านขายผักสดนายโอ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
14. 58143541 นายทัศนพล อูปเสาร์ อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
15. 60223144 นายพิยดา จุ่มใจ ระบบประมวลผลรายวัน ร้านไก่ทอดแม่เพ็ญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 65
16. 60223106 จ่าสิบเอกกิตติ์พิพัชญ์ ใจตาพงศ์ ระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติกำลังพล สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 65
17. 60223116 จ่าอากาศตรีชาญณรงค์ ปัญญาเทพ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์เครือข่ายบุคคลองค์กร NGO จ.เชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 65
18. 58223182 นายวิศวธร วิยะบุญ ระบบการซื้อ-ขายดอกไม้ออนไลน์บ้านสวนอุบลรัตน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 65
19. 58223175 นายกิตติชัย อินต๊ะนัย ระบบยืมคืนอุปกรณ์ ของ หจก.เอส.เอ็น.โอเอ. มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 64
20. 58223138 นายภูมรินทร์ ท้าวบุญเรือง การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานของแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
21. 58223113 นายกอบเกียรติ สมเพาะ ระบบสารสนเทศทะเบียนนักเรียนโรงเรียนวัดช่อแล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
22. 58223148 นายวัชรพงษ์ อินทร์แสง ระบบจัดการฐานข้อมูลพรรณไม้ป่าลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 64
23. 58223117 นายฐิติพงศ์ มีสุข ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านคลาสสิกอาร์มมี่เชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 64
24. 58223188 นายเอกพันธ์ ปัญญาแก้ว ระบบสารสนเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 64
25. 57243562 นายธนวัฒน์ มาแสงตา ระบบสารสนเทศจัดการบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "กล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์" ประจำศูนย์แม่ฮ่องสอน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 64
26. 59223141 นายมิตรภาพ แก้วเกตุ ระบบตรวจจับสวิตช์ฉุกเฉินอัจฉริยะท่าอากาศยานเชียงใหม่
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 64
27. 59223139 นายภัฑรศักดิ์ ศรีกอนติ การสร้างเกม 3 มิติ แนะนำภาควิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกม
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 64
28. 58223169 นายธีรวัฒน์ กิจการ เว็บแอพพลิเคชันหางานสำหรับพรีแลนซ์เซอร์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
29. 58223136 นายพีรฉัตร พันธ์อุโมงค์ แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง บ้านอัจฉริยะ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 63
30. 58223189 นายนพพร หว่าหลิ่งต๊ะ ระบบจองห้องพักเฮือนกิ่งกะหร่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 63
31. 58223146 นายวรากร กาวิละ เว็บไซต์ยืม-คืนอุปกรณ์ บ้านร้องสัก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 63
32. 58223109 นางสาวสิรินทร์รัตน์ สุทธาวรรณ์ ระบบสารสนเทศการสำรวจข้อมูลสุขภาพประจำปี ของข้าราชการ กองบิน 41
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
33. 57243561 นายธนยง ไชยวงค์ ระบบจองคิวเอกซเรย์ฟัน ของศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 63
34. 58223163 นางสาวชัญญานุช รงค์ทอง แอพพลิเคชั่น และ ระบบสารสนเทศ คำร้องขอใช้ไฟฟ้า แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
35. 58223143 นายวงศธร ปิลกศิริ แอพพลิเคชั่น และ ระบบสารสนเทศ คำร้องขอใช้ไฟฟ้า แผนกบริการลูกค้าการไฟฟ้า่ส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
36. 58223179 นายพิชญธิดา โกมาศ ระบบบริหารจัดการงานของบริษัทสตาร์ทบ๊อกซ์ซ๊อฟแวร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
37. 58223152 นายวีรยุทธ ศรีคำ ระบบอนุมัติเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
38. 58223135 นายพิสิทธิ์ ณ ลำพูน ระบบขายอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
39. 57243509 นายพิทักษ์ ทรายเพชร ระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนไชยปราการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 62
40. 58143406 นางสาวศรุตา ไชยชนะ แอพพลิเคชั่นการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
41. 58143531 นายกาญจพล สอนใจ แอพพลิเคชันการแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในกลุ่ม 7 NCDs
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 62
42. 57243522 นายวีระยุทธ ฟองศรี ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ของวัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
43. 57243511 นางสาวสิริพร มูลปัญญา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงเรียนบ้านคุณครูเนิสเซอรี่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
44. 57243520 นายอรรถพล ตุ้ยดง ระบบรับรายการสั่งอาหารและเครื่่องดื่มร้านอาหารบ้านชวนชม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
45. 57243560 นายวัชรากร อูปแก้ว ระบบประมวลผลรายวันรับซื้อผลผลิตตามฤดูกาลร้านคุณแม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
46. 57243547 นายอำพล บุตรเรือน ระบบสั่งซื้อกาแฟออนไลน์ ร้านบับเบิ้ลแจม บับเบิ้ลที @ ดารา คอฟฟี่ และ เบเกอรี่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 62
47. 57243537 นายเอกรักษ์ รุ่งเรือง ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและแจ้งเตือนภัยบ้านพักผ่านอินเตอร์เน็ต
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
48. 57243568 นายณทธรรม ภักดิ์ดีชนก ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านฟุตแวร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
49. 57243540 นางสาวพิมพ์นารา หมายมั่น อินฟอร์กราฟิก แอนิเมชัน เร่ื่อง การประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัท ไทยพอยท์ออฟเซลล์ จำกัด.
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
50. 57243519 นายคฑาวุธ ท้าวใชย การพัฒนาระบบเว็บท่าและบล็อก พร้อมวิดีโอสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กรณีศึกษา บริษัทไทยพอยท์ออฟเซลล์จำกัด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
51. 57243551 นางสาวพรทิพย์ คำจั่ง แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
52. 57243502 จ่าอากาศโทศิระ บูรณะอำนวย ระบบขอเทียบหน่วยกิตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
53. 57243549 จ่าสิบเอกไกรวุฒิ มงคลประเสริฐ ระบบการจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียมน่านอารีน่า ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 62
54. 57243512 นายวีระพงษ์ กันธวงค์ ระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ ร้านบ้านบ็อกเซอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
55. 57243504 นายนัฐรินทร์ มูลสาร แอพพลิเคชันบริหารเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 61
56. 57243538 สิบโทกฤษกร มาปลูก ระบบการจองบ้านพักออนไลน์มณฑลทหารบกที่ 32
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
57. 57243508 นายอารยะ รื่นภาคบุตร ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน พราว ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 61
58. 55143349 นายอาดูลย์ ธรรมมา การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สารเสพติดให้โทษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 61
59. 54323254 นายเอกสิทธิ์ ตันยง ระบบประมวลผลรายวันร้านสะมะหมูจุ่มสาขาร้องกวางจังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
60. 54323216 นายชาคริต ปิงกุล ระบบบริหารจัดการยืม-คืนอุปกรณ์ของวัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
61. 55323306 นางสาวพรพิมล ประเสริฐ ระบบการจักการสินค้าคงคลังสำหรับ ร้าน ช.พาณิชย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
62. 55223301 นางสาวขวัญณภัทร พรานกวาง ระบบจัดการยอดขายร้านสาขาสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการเขต
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
63. 55153149 นางสาวพัชรียา ทาหนัก การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ประโยคภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
64. 55153250 นายวุฒินันท์ ตุ้ยหล้า การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง อันตรายจากกล่องโฟม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
65. 55143326 นายณรงค์เดช ไชยเดช ระบบจัดการน้ำประปาเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
66. 55143311 นางสาวแพรวพิไล ไชยมิ่ง การพัฒนาบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วิวัฒนาการนาฏศิลป์ไทย สาระศิลปะ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 60
67. 55143433 นายพิสุทธิ์ สันใจ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องคำสมาสสนธิ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 60
68. 55143307 นางสาวปาราวี ศรีเที่ยง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 60
69. 54323231 นายประธาน ช่อเรืองศักดิ์ การ์ตูนแอนนิเมชั่นและสื่อประสมเรื่อง ชุมชนจัดการตนเองกับสุขบัญญัติ 10 ประการ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 60
70. 53171660 นายนฤมิต กันคำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
71. 53173002 นายกิตติภพ พันสถา ระบบฐานข้อมูลการให้บริการเช่าพื้นที่จอดรถของร้าน K MY CAR
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 60
72. 55323313 นายจารุวิทย์ ชาวคำเขต การออกแบบและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น2มิติเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง น้ำป่าของฉัน
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 60
73. 55323232 นายวีรศักดิ์ เชื้อไทย การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โทษของการเมาแล้วขับ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 60
74. 54141402 นางสาวเกศินี ทับเอี่ยม การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้จักของเสียในร่างกาย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
75. 54141310 นางสาวนุชนาท โตบำรุง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง RSI ภัยเงียบที่มาจากเทคโนโลยี
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 60
76. 55143450 นายเสกสรรค์ บุญเลิศ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อม
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
77. 55143438 นายวัชรพงค์ บ้านสระ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
78. 55143441 นายสหพันธ์ กันสิน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
79. 55143440 นายศุภฤกษ์ กวงไหม บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มารยาทไทย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
80. 54223320 นายดนัย พงค์จันตา ระบบสารสนเทศงานบุคลากรของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
81. 54223308 นางสาวสิรินทร์พัชญ์ ตาวงษ์ ระบบสารสนเทศงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
82. 54223316 นายเฉลิมชัย แต้มฉลาด ระบบสารสนเทศสืบค้นเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
83. 54223337 จ่าอากาศเอกสุวิชา ขัดสมภาร ระบบควบคุมอายุชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่อง L-39
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
84. 54223325 นายบัณฑิต ก๋าเคลือบ ระบบสินค้าคงคลัง ร้านกาแฟเพื่อนขวัญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
85. 54223342 นายเอกวิทย์ จันทะวัง ระบบบริหารจัดการคดีป่าไม้ อุทยานแห่งชาติผาแดง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
86. 54223301 นางสาวดวงพร ฝั้นพรม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน 200 บิดดิงส์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 59
87. 54323201 นางสาวกมลวรรณ จันทมณีกานต์ ระบบบริหารจัดการหอพักพรมแก้ว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 59
88. 54323228 นายนิคม ทองแดง ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้นำชุมชนบ้านแม่ยะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 59