สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.รสลิน เพตะกร

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 25 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 4 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 1 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 4 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 27 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 1 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 8 คน: เกม
  • 6 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.รสลิน เพตะกร

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 60143608 นายณัฐนนท์ สุทธะวะนา ระบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร ก.ย. 66
2. 60143609 นายสิทธิกร จันคำ ระบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร ก.ย. 66
3. 62143153 นายสรวิศ กิจประภากร ระบบการจัดการของมนาสาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อนุมัติสอบ 1-3 วค ก.ย. 66
4. 61143249 นางสาวกวิตา บรรหาญกฤตชยา เว็บไซตร์้านแพรวาสินค้าออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ วค ก.ค. 66
5. 58143642 นายเจนณรงค์ เขียวกันทา โมบายแอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอลี้ บนระบบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร มี.ค. 66
6. 57243423 นายปฏิภาณ สุนะ เกมป่าแห่งฝันร้ายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เกม
สมบูรณ์ วค มี.ค. 66
7. 60143208 นายกิตติศักดิ์ จันทร์เพ็ญ แอปพลิเคชันการขายน้ำดื่มของโรงน้ำดื่มอินทนนท์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 วค มี.ค. 66
8. 58143616 นายชัยธวัช เจริญสิทธิ์ ระบบสร้างเรสูเม่และใบประกาศณียบัตรออนไลน์
อื่นๆ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร ม.ค. 66
9. 60143669 นายวงศธร เป็งละวัน ระบบการขายผลิตภัณฑ์ข้าวถุงแปรรูปของบ้านเกษตรอำพร
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร ก.ย. 65
10. 61123832 นายปัณณวิชญ์ เฉลิมภูมิพัฒน์ ระบบช่วยเหลือนักศึกษาและอาจารย์ในการเรียนการสอนเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 65
11. 58143206 นายพิษณุ แก้วคำ แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 65
12. 61143209 นายธีรวัฒน์ นันทะเสน แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเห็ดโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 65
13. 61143265 นายสายฟ้า กาศวิเศษ แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเห็ดโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 65
14. 58143210 นายสหรัส มณีวรรณ์ ระบบการขายผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคโควิด19 ออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
15. 61143228 นายภูวดล กันธิยะ การพัฒนาบอตสำหรับการซื้อขายคริปโตคอเรนซี่โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
16. 61143230 นายพชรกฤต คำแสน การพัฒนาแอปพลิเคชันปรึกษาเภสัชกรและบริการข้อมูลด้านยาเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
17. 60143227 นายพงศ์พันธ์ เดชวงศ์ญา โมบายแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 65
18. 60143233 นายวิศวินท์ ตันวิวัฒน์ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันฟิตเนสฮาเดส ยิม ซีเอ็นเอ็กซ์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค พ.ค. 65
19. 56243134 นายอลงกรณ์ คำตุ้ย ระบบจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียน สุนัข-แมว ในเทศบาลตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
20. 60143236 นายสรายุทธ แสนจินดา แอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องการเรียนรู้ดวงดาวจักรราศี
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
21. 60143203 นางสาวจิราลักษณ์ ยะคำป้อ แอปพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่องการเรียนรู้ดวงดาวจักรราศี
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 65
22. 59143606 นายรัฐภูมิ จันทร์เช้า เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ร้านปังเย็นฮักอ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 65
23. 59143604 นายณัฐชัย กอบแก้ว เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน ร้านปังเย็นฮักอ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 65
24. 56143112 นายปัญญา แซ่หลอ เกมสำนวนหลุดโลก
เกม
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 64
25. 56143150 นายมาพร ปานหลู่ ระบบจัดการข้อมูลสมุนไพรพื้นบ้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 64
26. 56143143 นายณัฐวุฒิ อัดโดดดร เกมบันทึกลับสมุนไพร
เกม
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 64
27. 59143432 นายบัณฑิต คนเที่ยง ระบบจัดการลงชื่อเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนื่องในสถานการณ์โควิด-19
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.ย. 64
28. 60143224 นายนันทวิทย์ จันทรังษี โมบายแอปพลิเคชันแบกเป้เช็คอินดอยเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
29. 60143239 นายอัครฌาน เมืองชุม แอปพลิเคชันความจริงเสมือนเกี่ยวกับการปั้นดิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.ย. 64
30. 60143207 นายกฤตภาส กุณธิ แอปพลิเคชันความจริงเสมือน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ วค ก.ย. 64
31. 60143204 นางสาวธีรวรรณ แก้วคำ แอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริม เรื่องการแปลงสารหรรษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
32. 60143219 นายพัชรพล ปิงยศ แอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริม เรื่องการแปลงสารหรรษา
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 64
33. 57143417 นายสยมภู บุญทิม ระบบควบคุมอุณหภูมิและความเป็นกรดด่างสำหรับการปลูกพริก
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ วค ส.ค. 64
34. 57143511 นายบัณฑิต ดีมาก ระบบจัดการหอพัก Music House
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 64
35. 58143639 นายวสันต์ ปาลี โมบายแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ส.ค. 64
36. 59143642 นางสาวเณศรา เรือนปาน ศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวันสำหรับระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร พ.ค. 64
37. 60143242 นางสาวนิศารัตน์ โพธิ์ศรีนาค แอปพลิเคชันความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนในประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 64
38. 60143246 นางสาวอัจฉรา มณีโชติ แอปพลิเคชันความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนในประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 64
39. 60143202 นางสาวกันต์ฤทัย ทองจำรูญ แอปพลิเคชันความจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนในประเทศไทย
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 64
40. 59143601 นายกฤติพงษ์ ฤทัยกริ่ม ระบบและโมบายแอปพลิเคชันประกาศของหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 64
41. 59143614 นายณรงค์ชัย อินทะนนท์ ระบบและโมบายแอปพลิเคชันประกาศของหาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 64
42. 57143343 นายรวิพล จันทนุปาน แอปพลิเคชันอู่ซ่อมรถฉุกเฉิน
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 64
43. 58143667 นายเกรียงไกร วิรัตน์เกษม เช็คอินเช็คเอ้าท์โรงแรม
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ปร มี.ค. 64
44. 56143121 นายธเนศ สายวรรณ์ ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 64
45. 57143439 นายคณาธิป ทาแป้น แอปพลิเคชันสนับสนุนการรับส่งผู้สูงอายุโดยอาสาสมัคร
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 64
46. 59143423 นายภานุพงศ์ อุตะริ แอปพลิเคชันการจัดการค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 63
47. 57143402 นายสหรัฐ พันธุ์เกษม ระบบการจัดการ 103 คอนโดมิเนียมโครงการ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 63
48. 59143230 นายศราวุธ พาจรทิศ โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
49. 59143213 นายชาติธนา ถากว้าง โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับรู้จำสมุนไพรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์โดยใช้ไลบรารี่ของเทนเซอร์โฟร์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
50. 59143234 นายนนทวัฒน์ ปัญญะ แอปพลิเคชันจำแนกภาพของผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 63
51. 56143338 นางสาวปภาวดี อินต๊ะแก้ว ระบบจัดการคลินิกทันตกรรมอารมณ์ดี (ทั่วไป)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 63
52. 58141354 นางสาวอรทัย อินทะรังษี การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
53. 58141341 นางสาววาสนา ยอดคำ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
54. 58141342 นางสาวสิริโสภา เมืองใจ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มาตราฐาน EPUB3 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 62
55. 58143339 นางสาวปาลิตา แตงทอง ระบบบริหารจัดการร้านสหกรณ์โรงเรียนบ้านปากวัง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 62
56. 57143209 นายชนะชน แก้วเก๋ ระบบการขายของฟาร์มปลาวรวุฒิ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
57. 57143239 นายจักริน ค้าสม ระบบบริหารจัดการหอพักบ้านพักต้นซอย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
58. 57143504 นายสำราญ พัฒนเกียรติชีวิน ระบบแจ้งซ่อมศรีทองอพาร์ทเม้นท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
59. 57143529 นายจักรกฤษณ์ โชติวงค์ ระบบเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์บริษัท Aisbuddy Aisfiber by 3G Mobile
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
60. 56143144 นายทีป์พศิน มูลเภา เกมปริศนาแห่งเขาวงกตหรรษา
เกม
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
61. 56143106 นางสาวพัชรา รินฤทธิ์ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมร้านภมรซาวด์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
62. 57143401 นายปรวุฒิ พุฒหมื่น แอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจอาการตาบอดสีเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 62
63. 57143236 นายจารุวัฒน์ เฟื่องฟู ระบบการจองห้องพักห้วยแก้ว รีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 62
64. 57143227 นางสาวพิมพกานต์ กันปันสืบ เว็บแอพพลิเคชั่นการจองรถยนต์มือสอง ร้านสิริวัฒน์ ออโต้
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
65. 56143124 นายคมกฤช หนูคำปัน ฟาร์มแห่งปรัชญา
เกม
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
66. 56143114 นายคมกริช ธนะ ฟาร์มแห่งปรัชญา
เกม
สมบูรณ์ วค ม.ค. 62
67. 57121708 นางสาววิมลมณี นามวงค์ การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง “ช่างตีมีด วิถีชีวิตแห่งภูมิปัญญา”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 61
68. 57143326 นายจิรวัฒน์ สิทธิรุ่งเรือง เกมสงครามอวกาศ
เกม
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
69. 57143312 นายณัฐชนน บัวเลี่ยม เกมสงครามอวกาศ
เกม
สมบูรณ์ วค ก.ย. 61
70. 57121758 นางสาวกมลนารี ตานะ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 5 โรครู้ทันก่อนมี One night stand
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 61
71. 57121759 นางสาวหทัยภัทร วงค์หนัก ระบบการจัดการร้าน อ๊อดมอเตอร์-แอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 61
72. 57143230 นายธาราศักดิ์ ดอกสุข การนัดหมายแบบกลุ่มผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 61
73. 57143333 นายชุติพงศ์ ภูผิวขำ เว็บแอปพลิเคชันร้านลาบนัวอุดร สาขาเชียงใหม่
อื่นๆ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 61
74. 57143336 นางสาวรสริน คำเปียงใจ เว็บแอปพลิเคชันร้านอาหาร Eat on Earth
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
75. 52223108 นายธีรเวช วรรณเลิศ ระบบการบริหารจัดการ หจก.บุญประสงค์ขนส่ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 61
76. 52173101 นายทรงนรุติ มูลโรจน์ การพัฒนาเว็บไซต์ ยัวโฟโต้กราฟเฟอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ต.ค. 60