สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 26 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 8 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 11 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 0 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 2 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 55143126 นายธีรัช ชาวสวน ระบบการจองห้องพักวิปัสสนากรรมฐานเขตศาลาธรรมภาวนา วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ต.ค. 61
2. 54123574 นายสุภวัฒน์ แก้วมา ระบบจองห้องพักรายวัน Cloud 9 Huaykaew - Nimman
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 61
3. 53123819 นายปวิตร ดวงปันสิงห์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านคอสเพลย์คอลเลคชั่น
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 61
4. 55323328 นายภูวดล อินปั๋น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านประยูรเฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 61
5. 54123566 นายปราเมษฐ์ สนองนารถ ระบบสารสนเทศของร้านพิซซ่าเมเนีย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 61
6. 53123808 นายชยนันต์ ตันศิริวัฒน์ ระบบพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วุฒิชิชะ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ วค ก.พ. 61
7. 55143135 นายโรมรัตน์ นิติการณ์สกุล ระบบการจองโต๊ะอาหารร้านเดหลี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ธ.ค. 60
8. 55143335 นายพีรศิษฐ์ วงค์อ้าย ระบบฐานข้อมูลทะเบียนคุมทรัพย์สิน งานพัสดุ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 60
9. 55143418 นายจักรพงษ์ เตจ๊ะ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลบ เพื่อลดปัญหาการเผา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 60
10. 55143217 นายณัฐชนน โวลิลำ การ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ เรื่อง ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 60
11. 51323071 นายกู้เกียรติ ทิพย์จักร์ ระบบบริหารงานบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 60
12. 54123568 นายพันธวิศ ร่องพืช ระบบบริหารจัดการสำหรับนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
13. 51123827 นายต่อลาภ ศรีตาบุตร แอนิเมชั่น 2มิติ เรื่อง การสกัด รีเอเจนต์ จากธรรมชาติ""
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ม.ค. 60
14. 49121610 นายธนชิต โจทา ระบบจัดการเอกสารงานธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
15. 54123581 นายเชงเมียน สึม ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์ของนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
16. 51183151 นายเอกสิทธิ์ ซื่อธานุวงศ์ เว็บไซต์จัดการโรงเรียนอิสลามจิตต์ภักดี เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
17. 54123551 นางสาวฐิติยา ชัยเวียง การ์ตูนแอนิเมชันสองมิติ เรื่อง เมาไม่ขับ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
18. 54123561 นายชัชนันท์ สิรินันทกุล ระบบบริการซ่อมรถยนต์ของ อู่ ช.ชัยยนต์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
19. 51123942 นายศุภกร วันยา เกมแฟลชแปลงเลขฐาน Bomb Squad 2.8.16
เกม
หัวข้อหมดอายุ วค ม.ค. 60
20. 51323126 นายชนันท์วิชญ์ ภุชิสส์วรโชติ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ล้านนา อโรมาติก เซ้น สปา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
21. 51183139 นายวิสิทธิ์ หมื่นนามหน่อ ระบบจัดการร้านโอโซนคาร์แคร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ม.ค. 60
22. 54123576 นายอภินันท์ ปูใฝ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
23. 54123552 นางสาวธันยมัย กันไชยา ระบบจัดการหอพักทองธาราเพลสออนไลน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
24. 54123555 นางสาวภาวิณี อ้ายเต็ม ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้าน Nine๙shop
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
25. 54123578 นายเอกรินทร์ อินต๊ะเขื่อน ระบบจองห้องพักออนไลน์โรงแรมดิโอเปี่ยม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ แอนด์ โฮเท็ล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 59
26. 54123573 นายเศรษฐโชติ สุดธนู เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 59
27. 53173004 นายจักริน เรืองฤทธิ์ ระบบจองห้องพักออนไลน์ สุภาวดีรีสอร์ท
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
28. 53173003 นายเกียรติชัย ปินตาเลิศ ระบบจัดการฐานข้อมูลประปาบ้านสันต้นม่วงใต้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
29. 50223350 นายจาตุรนต์ จันตาวงศ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอูคอม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 59
30. 50223632 นายอุกฤษฏ์ จียะพันธ์ ระบบสารสนเทศ บริษัท เลิฟ อิส จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 59
31. 53323118 นายดนัย ภัทรปรีชาวงศ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเชาว์แทททู
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 59
32. 53323103 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งวิชิตฤกษ์ สารสนเทศร้านฮอนข็อป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 58
33. 54123562 นายณัฐวุฒิ ธรรมมี ระบบการจัดการฐานข้อมูลการยืม-คืนอุปกรณ์และภาชนะ บ้านแหวน-โขงขาว ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.ย. 58
34. 54123558 นางสาวอังคณา แก้วดวงกาศ ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.ย. 58
35. 54123554 นางสาวปิยะธิดา เพ็งบุบผา ระบบจองรถตู้และจองแพ็คเกจทัวร์ บริษัทเชียงใหม่เอ็มไพรส์กรุ๊ป
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.ย. 58
36. 51171755 นายเพิ่มพล สายปัญญา การ์ตูนแอนิเมชั่น 2D เรื่องสุดสาครกับม้านิลมังกร
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ส.ค. 58
37. 53323155 นางสาวกนกวรรณ ปันทะนันท์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หมู่บ้านพอเพียง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 58
38. 53323101 นายกิตติชนม์ สวิง การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ภัยร้ายของบุหรี่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 58
39. 52173112 นายทวีทรัพย์ บัวผัด การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการแนะนำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 58
40. 53123852 นางสาววัชพร ดวงดี วีดีโอการนำเสนอ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอนนิเมชันสองมิติ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 58
41. 53123714 นายทวีป หวลอารมณ์ ระบบสารสนเทศวัดดอนมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 58
42. 53323158 นางสาวนภัสนันท์ นำแม่อู การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่อง คุณธรรม 6 ประการ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
43. 50123042 นายจาตุรนต์ จันตาวงศ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน อูคอม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.พ. 58
44. 53323146 นายสัตยา โพธิปัญญา เกมส์โจทย์ปัญหาตัวเลขไขว้
เกม
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
45. 53323152 นายเอกชัย พูลสวัสดิ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เครื่องหมายจราจรเบื้องต้น ที่ควรรู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 58
46. 53123802 นายกิติศักดิ์ ยะมะโน ระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57
47. 53123835 นายอภิชาติ ต่ออิ่น ระบบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มล้านนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 57