สถิตินักศึกษาที่รับของ ผศ.สมรวี อร่ามกุล

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 13 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 1 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 21 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 4 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 7 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 2 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ผศ.สมรวี อร่ามกุล

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 58143625 นายศักดิ์สิทธิ์ กองแก้ว กราฟิกเคลื่อนไหวสองมิติสำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร มี.ค. 66
2. 62141044 นายณัฐกิตติ์ ชุมภู การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 66
3. 58143614 นายพิพัฒน์ คาถา แอปพลิเคชันตลาดนัดและถนนคนเดินในเชียงใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 ปร ธ.ค. 65
4. 58143666 นางสาวมณีรัตน์ วีรศรีมงคลชัย เว็บแอปพลิเคชัน การบันทึกข้อมูลสุขภาพของแมว
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 4-5 ปร ธ.ค. 65
5. 58143674 นางสาวเกศสุดาพร สุภารักษ์ ระบบจัดการคลังสินค้าของโรงแรมเดอะโดม เรสซิเด้นท์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ ปร มิ.ย. 65
6. 56223013 นายกิตติศักดิ์ อินสองใจ เกมคิงดอมออฟเดอะฟอเรส
เกม
สมบูรณ์ ทส เม.ย. 65
7. 58143608 นายณัฐพงษ์ พรมมาเเบน การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การคัดแยกขยะ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ม.ค. 65
8. 54141338 นายภูริศ จันดาหาร การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง “บุหรี่ ควันมรณะ”
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ย. 64
9. 59143671 นางสาวรุ่งศิรินภา ผู้มีบารมี โมบายแอปพลิเคชันและแชทบอท จองห้องคาราโอเกะและสั่งอาหารของร้านอาหาร สวนอาหารเดอะการ์เด้นท์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 64
10. 59143615 นางสาววัชญา แสงคำดี โมบายแอปพลิเคชันและแชทบอท ระบบการจองห้องคาราโอเกะของร้านอาหาร สวนอาหารเดอะการ์เด้นท์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 64
11. 58143520 นายอัครศาสตร์ มั่นขัน ์การพัฒนาแอพพลิเคชั่นอัพเดทสถานะการบริการซ่อมรถยนต์บนระบบปฏิบัติแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
12. 58143652 นายลัทธพล แสงศรีจันทร์ ระบบจองรถเช่าของร้านแม่ปิงคาร์เร้นท์แอนท์ทราเวล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 64
13. 57143639 นางสาวสุภาพร โพทัง ระบบจัดการร้านแดง การช่าง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 64
14. 59143417 นายพศวัต ขันคำ การพัฒนาเกมอาร์พีจีเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย
เกม
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
15. 53171721 นายอัฏฐวัฒน์ กิตติวัจน์ การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 63
16. 57143521 นายไตรภพ คำศักดิ์ แอปพลิเคชั่นจัดการสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว (MungMing Apps)
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 63
17. 58143506 นายศตวรรษ สามารถ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานสมพลค้าไม้
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 62
18. 53171672 นายอิทธิพล กันขัด การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างแบบทดสอบในโปรแกรม Adobe Captivate 9 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 62
19. 53171604 นายฉัตรชัย สุดใจ การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ต.ค. 62
20. 57143211 นายสรรเพชญ หารศรี การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารอูโนพิซซ่า อิตาลี แอนด์ ไทยฟู้ดส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
21. 52171201 นายกวินท์ สงวนพงษ์ การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง นาฏศัพท์น่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 62
22. 53171651 นายกลวัชร โชติวรนานนท์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แผ่นดินไหว สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 62
23. 54323304 นางสาวนันทวรรณ ฟองจันทร์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง "5 เคล็ดลับ ข้อมูลปลอดภัยบนเฟสบุ๊ค"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 61
24. 54323123 นายประเสริฐ ไชยวงศ์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการเรียนรู้เศษส่วนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค เม.ย. 61
25. 52123748 นางสาวภัสสร ช่วยแก้ไข ระบบจัดการข้อมูลฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
26. 52123855 นายอัฐวรรธ วงศ์ลือ การ์ตูนแอนนิเมชันสามมิติ เรื่อง เต่ากับลิง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค มี.ค. 61
27. 54323219 นายณัฐพร เย็นใจ ระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านขายอุปกรณ์ป้าย Pc work
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 61
28. 54323119 นายธวัชชัย บุญสุภา การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องนักขลุ่ยกับนครเงียบเชียบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 61
29. 56153045 นางสาวณัฐกานต์ ชอบจิต ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านดอกบัว อ.เมือง จ.พะเยา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 60
30. 53123907 นายชยธร ไชยคำ ระบบสารสนเทศยืม-คืนอุปกรณ์ บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
31. 54141308 นางสาวกรวรรณ กิตติ์ปวร การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง นมแม่ดีที่สุด
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
32. 53173014 นายนพรัตน์ กาศเจริญ การพัฒนาระบบจัดการร้านกาแฟวาวี สาขาแอดเคิฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
33. 54323302 นางสาวจิราพร กาบแก้ว ระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานร้านกาแฟฝาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
34. 54323336 นายรัตนพงค์ บุญศิริ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับร้านสะดวกซื้อยุรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 60
35. 53171657 นายทนงศักดิ์ แววจันทรา การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การเดินทางของมะะเขือเทศน่ารู้
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
36. 54323305 นางสาวพรพิมล มูลตา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโกดังรับซื้อลำไยห้างหุ้นส่วนทรัพย์มณี จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ธ.ค. 59
37. 53171654 นายชนะศักดิ์ เครือวัน การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง กาหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 59
38. 53171666 นายวีระพันธ์ สุริวงษ์ การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ผลกระทบจากปัญหามลพิษหมอกควันในภาคเหนือ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 59
39. 53171698 นายเชาวลิต เรืองแดง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง เปิดโลกปิโตรเลียม
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 59
40. 53171748 นายอภิเดช เนียมพรมลี การพัฒนาบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
41. 53171717 นายศุภณัฐ ไชยศิลป์ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
42. 54141323 นางสาวสุพิชญา มาเมือง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเจ็บเพียงนิด ช่วยชีวิตผู้อื่น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มี.ค. 59
43. 54141337 นายพัลลภ แก้ววงค์ธิ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ตะลุยยุคคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 59
44. 54141329 นายจิรายุทธ ลาห้วยฮ้อ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง มหัศจรรย์ของเทคโนโลยี ยุค 3G และ 4G กับด็อกเตอร์สตีฟ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 59
45. 54141318 นางสาวลลิตา สมเย็น การพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์คอมพิวเตอร์ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ธ.ค. 58
46. 53323069 นายอานนท์ มะโนสกุล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับคริสตจักรนิมิตไทย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค พ.ย. 58
47. 53171668 นายสมเพชร กมุทผดุง การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องลูกแม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 57
48. 53171720 นายอนุสรณ์ ทรัพย์เมฆากุล การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องนกกากับนกยูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ย. 57