สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 19 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 3 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 8 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 2 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 4 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 1 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 0 คน: เกม
  • 0 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 59143444 นายอารักษ์ อิทธิวัฒนะ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขนมแม่ยิ่ง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 63
2. 57143508 นายวัทธิกร ประจงบัว เว็บแอ็พพลิเคชั่นระบบควบคุมสภาพอากาศโรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิด
ฮาร์ดแวร์
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
3. 59143442 นายนาธัน ณ เชียงใหม่ แอปพลิเคชันการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเบื้องต้น
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
4. 58143421 นางสาวเมทิกา มีบุญ แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองฝาง บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 63
5. 58143434 นางสาวพัชร โปชัยคุปต์ ระบบบริหารจัดการของอาร์เอ็มซี เมดิคอล คลินิก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 63
6. 57143653 นางสาวกัลยกร ไชยมงคล ระบบบริหารจัดการร้านตะวันอาหารสด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 63
7. 57143509 นายตะวัน ครินชัย ระบบบริหารจัดการร้านม่อนสวน 188
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 63
8. 58143304 นายศรัญญู มณีจักร ระบบจัดการสารสนเทศหอพัก เจ.วี. แมนชั่น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
9. 57143221 นายชลธิศ มันห้วย เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการและการบริการศูนย์เพาว์เวอร์เฮาส์ ฟิตเนส
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 62
10. 58143333 นางสาววารุณี อิ่นแก้ว แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารร้าน ปู่ฮา บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
11. 58143314 นางสาวพิมพ์อัปสร ปัญญาภู แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ย. 62
12. 58143226 นายพีรพงษ์ สายดวงแก้ว ระบบสารสนเทศโรงเรียนบ้านกองลม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
13. 58143220 นายวีรพงษ์ ทองกก ระบบสารสนเทศอุทยานแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 62
14. 57143644 นางสาวณัฐฐินันท์ อิ่นน้อง ระบบบริหารจัดการร้านอาหารบ้านฮอมฮัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 62
15. 55143523 นายนเรศ คันทะ ระบบบริหารการจัดการจองสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร ก.ค. 62
16. 55143634 นายศราวุฒิ อุดนัน ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูลศิษย์เก่า โรงเรียนปัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร พ.ค. 62
17. 55143608 นายจักรพันธ์ จินา ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูล โรงเรียนป่าซาง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร พ.ค. 62
18. 55143509 นายกิตติศักดิ์ อุ่นเรือน ระบบบริหารจัดการหอพักมกรา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 62
19. 55143524 นายประพันธ์ หม่องแวง การพัฒนาการ์ตูนอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ข้าวหอมของมะลิ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ปร เม.ย. 62
20. 57143617 นายธนวัฒน์ ตายุ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร มี.ค. 62
21. 57143634 นายนภันต์ ณ เชียงใหม่ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ร้านนพรัตน์ยานยนต์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ก.พ. 62
22. 57143531 นายทวีศักดิ์ วรรณศาสตร์ ระบบการจัดการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่าภา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.พ. 62
23. 57143656 นายกฤษดา สุขมา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ร้านไอทีเซ็นเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร ม.ค. 62
24. 57143614 นายสิริวัฒน์ ทิพยกมลพันธ์ ระบบการบริหารการจัดการเว็บไซต์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ปร พ.ย. 61
25. 52173017 นายภานุวัฒน์ รินสินจ้อย เว๊ปไซท์ บริษัท K-Group โลหะกิจ จำกัด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส พ.ย. 60
26. 54141436 นายประยุทธ ศรีศักดิ์อุดมชัย การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 60
27. 54141441 นายวุฒิพงษ์ วงค์ษา ภัยพิบัติไฟป่า
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ พ.ค. 60
28. 54141431 นายณรงค์ฤทธิ์ ไผ่วนากรกุล ระบบฐานข้อมูลร้าน Notebook Chiangmai
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 60
29. 52171249 นางสาวสุชิรา โพธิ์ศรีทัต การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การเรียนรู้ธรรมชาติของดวงดาวและอวกาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ก.ค. 59
30. 53171640 นางสาววิลาวัลย์ เกษม แอนิเมชั่น อินโฟรกราฟฟิค เรื่องพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ มิ.ย. 59
31. 52123917 นายภาคินัย ระวังสำโรง การ์ตูนแอนนิเมชั่น2 มิติ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
32. 52123928 นายสุธิกานต์ จายนวล การ์ตูนแอนิเมชั่น สามมิติ โรคสายตาจากคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส พ.ค. 59
33. 53171750 นางสาวลลิตา แก้วสว่าง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสร้างโมเดลจำลองความสำพันธ์ระหว่างข้อมูล
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
34. 53171731 นางสาวนันทินี พรมเสน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการปรับบรรทัดฐาน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
35. 53171718 นายสัตยา เกษตรการ การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง มัมมี่ขี้สงสัย
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
36. 53191504 นางสาววรางศ์สิริ ศรีชมภู การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีวินัย "เรื่อง น้ำใส ไม่มีวินัย"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ เม.ย. 59
37. 52123946 นางสาวพรพิมล คงคำแหง ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนสารภีพิทยาคม
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 57