สถิตินักศึกษาที่รับของ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
  • 7 คน: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • 2 คน: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • 6 คน: แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
  • 0 คน: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
  • 10 คน: แอพพลิเคชันบนมือถือ
  • 0 คน: ฮาร์ดแวร์
  • 1 คน: เกม
  • 2 คน: อื่นๆ

นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เรื่อง สถานะ หลักสูตร หมดอายุ
1. 60143442 นายธเนศ บัวลอย แอพพลิเคชันแจ้งเตือนข่าวสารชุมชนวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
อนุมัติสอบ 1-3 ทส มี.ค. 66
2. 60143457 นายศาสตราวุธ พรมคำมา ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าร้านป้าบัวคำเจ้าเก่าตลาดช้างเผือก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 65
3. 61143222 นายบัณฑิต บุญคำจอน การพัฒนาแอปพลิเคชัน ไดอารี อสม. สำหรับบ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบล พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยต์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค ก.ค. 65
4. 59143448 นายสุทธิพงษ์ ประละคำ ระบบรับฝากดูแลเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กน้องแตน
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 65
5. 61143231 นายอดิศร ปละอุด แอพพลิเคชั่นเลขาส่วนตัวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 65
6. 61143245 นายวิษณุ ดวงแสง แอพพลิเคชั่นเลขาส่วนตัวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 65
7. 61143210 นายเศรษฐวัฒน์ สุดธนู แอพพลิเคชั่นเลขาส่วนตัวเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค มิ.ย. 65
8. 60143441 นายธนาวุฒิ อินตานิ แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อแนะนำร้านขายสัตว์เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 65
9. 58143534 นายศุภกฤช นากาซุ เว็บแอพพลิเคชันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขั้นเทพ
อื่นๆ
สมบูรณ์ ทส ม.ค. 65
10. 60143436 นายทรงยศ ฉิมกูล ระบบจัดเก็บค่าน้ำหมู่บ้านแอ่นจัดสรรหหมู่ที่3 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
แอพพลิเคชันบนมือถือ
หัวข้อหมดอายุ ทส ก.ย. 64
11. 60143455 นายวิชชา อินต๊ะหล่อ เกมพื้นฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
12. 59143462 นายณัฐนันท์ ริมแจ่ม การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ต้นไม้ฟอกอากาศ
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ก.ค. 64
13. 58143532 นายชัยธวัช ทะลา ระบบการขายร้านกาแฟ Ab’Petite Cafe
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส มิ.ย. 64
14. 58143437 นายจักรกฤษณ์ ไชยวรรณ แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง การกลั่นแกล้ง
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส ส.ค. 63
15. 55143239 นายอนันต์ เอมวิวัฒน์ เว็บแอพพลิเคชั่นร้านกาแฟ 88 Rustic Coffee Green
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
16. 55143234 นายสนธิชัย แดนคีรีราษฎร์ ระบบจัดการข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยขมิ้นหมู่ที่ 17
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ส.ค. 63
17. 58143203 นางสาวมะลิสา ตากลม แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพสุนัขบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ วค พ.ค. 63
18. 59143484 นายชินวัฒน์ วิทูรย์ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง "เทคนิคอินโฟกราฟิก"
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
19. 59143425 นายโภคิน อินกองงาม เกมศึกพิชิตราชาแห่งมลพิษ
เกม
สมบูรณ์ ทส มี.ค. 63
20. 54223566 นายกรภัทร์ สามเจ ระบบจัดการร้านทรัพย์รุ่งเรื่องรับฝากรถ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ วค ก.พ. 63
21. 55143232 นายวิษณุ คาระมาศ ระบบจัดการฐานข้อมูลคดีความลูกหนี้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หัวข้อหมดอายุ วค ต.ค. 62
22. 58143524 นายเฉลิมเกียรติ ดวงแก้ว แอพพลิเคชั่นแนะนำการดูแลสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แอพพลิเคชันบนมือถือ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 62
23. 55143417 นางสาวอุษณีษ์ หมื่นแสวง ระบบการจอง-เช่า ห้องพักรายวัน/รายเดือนออนไลน์หอพักอุ่นแสง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ต.ค. 60
24. 55143322 นายจุฬาพัฒน์ เสงี่ยมพันธุ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หอพัก เทศบาลตำบลสุเทพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สมบูรณ์ ทส ก.ย. 60
25. 52123828 นายรพีภัทร สุขชื่น ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บ้านไชยวุฒิ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค ก.ค. 60
26. 49121619 นางสาวมนตรา สุวรรณเลิศ แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
27. 54141339 นายวรเชษฐ์ แซ่ย่าง การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง รางวัลของความสามัคคี
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60
28. 49121627 นางสาวอนาวิล บุญรักษา สื่อแอนิเมชั่น เรื่องคำสั่งพื้นฐานภาษา HTML
แอนิเมชัน 2 หรือ 3 มิติ
สมบูรณ์ คพ ม.ค. 60