หมวดหัวข้อเกม

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 62143161 นายพุทธิพงษ์ บุญปลูก อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล เกมกระดานสามมิติแบบผู้เล่นหลายคน
เกม
อนุมัติสอบ 1-3 วค
2. 62143159 นายอภิสิทธิ์ หารกา อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล เกมกระดานสามมิติแบบผู้เล่นหลายคน
เกม
อนุมัติสอบ 1-3 วค
3. 62143125 นายรวิชญ์ ดอกหอม อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน จุดเริ่มต้นปฐมบทตำนานสามก๊ก
เกม
รอการอนุมัติ วค
4. 62143126 นายสิรภพ จิยะพงค์ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล การพัฒนาเกมโร้คไลค์ : โซโล่ไลฟ์
เกม
อนุมัติสอบ 1-3 วค
5. 57243423 นายปฏิภาณ สุนะ อ.ดร.รสลิน เพตะกร เกมป่าแห่งฝันร้ายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เกม
สมบูรณ์ วค
6. 61223245 นายวรลภย์ กนกวิวัฒน์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกม2มิติ ผจญภัยดาวเคราะห์อีโม
เกม
สมบูรณ์ วค
7. 61223220 นายณัฐวุฒิ วังทา อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกม2มิติ ผจญภัยดาวเคราะห์อีโม
เกม
สมบูรณ์ วค
8. 62141025 นายวรินทร จองโหย่ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกมเอลวิสผจญภัยไซเบอร์แลนด์ เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
เกม
สมบูรณ์ คพ
9. 62141002 นางสาวชนนิกานต์ การเวกจรูญ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกมเอลวิสผจญภัยไซเบอร์แลนด์ เพื่อส่งเสริมความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
เกม
สมบูรณ์ คพ
10. 61181013 นายสวิทย์ แสงงาม อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกมการศึกษาเพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส Typing Archery
เกม
สมบูรณ์ คพ
11. 61181030 นายกรฐนัท รอดเที่ยง อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกมการศึกษาเพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส Typing Archery
เกม
สมบูรณ์ คพ
12. 57243311 นายฉัตรชัย สกุลชุ่มแสง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี มิตรภาพสีเลือด
เกม
สมบูรณ์ วค
13. 57243324 นายธนาดล วิลยะกูล ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี มิตรภาพสีเลือด
เกม
สมบูรณ์ วค
14. 61143208 นายธีรภัทร์ คำเมืองใช อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ พิชิตโควิด-19
เกม
สมบูรณ์ วค
15. 61143002 นายธิติภูมิ ธรรมยา ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล เกมคิดเลขมหาสนุกตะลุยโลกคณิตศาสตร์
เกม
สมบูรณ์ ปร
16. 56223013 นายกิตติศักดิ์ อินสองใจ ผศ.สมรวี อร่ามกุล เกมคิงดอมออฟเดอะฟอเรส
เกม
สมบูรณ์ ทส
17. 56243217 นายรณภพ หาญจริง ผศ.พรวนา รัตนชูโชค เกมศึกยุทธศาสตร์
เกม
สมบูรณ์ วค
18. 56243216 นายเจษฎา เอกวรรณ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค เกมศึกยุทธศาสตร์
เกม
สมบูรณ์ วค
19. 56143112 นายปัญญา แซ่หลอ อ.ดร.รสลิน เพตะกร เกมสำนวนหลุดโลก
เกม
สมบูรณ์ วค
20. 56143143 นายณัฐวุฒิ อัดโดดดร อ.ดร.รสลิน เพตะกร เกมบันทึกลับสมุนไพร
เกม
สมบูรณ์ วค
21. 56143133 นายสุเทพ มิ่งเมือง ผศ.พรวนา รัตนชูโชค เกมผจญภัยแดนลับเขาวงกตแหล่งความรู้สมุนไพรพื้นบ้าน
เกม
สมบูรณ์ วค
22. 59223139 นายภัฑรศักดิ์ ศรีกอนติ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู การสร้างเกม 3 มิติ แนะนำภาควิชาคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เกม
สมบูรณ์ ทส
23. 59143417 นายพศวัต ขันคำ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาเกมอาร์พีจีเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย
เกม
สมบูรณ์ ทส
24. 59143224 นางสาวพัชราภรณ์ ประดิษฐ อ.จุฬาวลี มณีเลิศ เกมชาร์ลอตต์กับปริศนาของมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า
เกม
สมบูรณ์ วค
25. 59143252 นายกฤษกร พวงทอง อ.จุฬาวลี มณีเลิศ เกมชาร์ลอตต์กับปริศนาของมหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า
เกม
สมบูรณ์ วค
26. 55223271 นายเอกสิทธิ์ บุญหนู อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน เกมป้องกันยุงตัวร้าย
เกม
สมบูรณ์ วค
27. 59143425 นายโภคิน อินกองงาม อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล เกมศึกพิชิตราชาแห่งมลพิษ
เกม
สมบูรณ์ ทส
28. 58141368 นางสาวลัดดา มูลสา อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี โปรแกรม เกมจำลองสถานการณ์ (เสมือนจริง) การเอาชีวิตรอดจากการติดถ้ำ
เกม
สมบูรณ์ คพ
29. 58141362 นางสาวศิรินันท์ อรัญวาส อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี โปรแกรม เกมจำลองสถานการณ์ (เสมือนจริง) การเอาชีวิตรอดจากการติดถ้ำ
เกม
สมบูรณ์ คพ
30. 56143144 นายทีป์พศิน มูลเภา อ.ดร.รสลิน เพตะกร เกมปริศนาแห่งเขาวงกตหรรษา
เกม
สมบูรณ์ วค
31. 56323015 นายณัฐพงค์ กองโปธิ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เกมฝึกทักษะคณิตศาสตร์การบวกเลขด้วยลูกบอลปริศนา
เกม
หัวข้อหมดอายุ ทส
32. 56143124 นายคมกฤช หนูคำปัน อ.ดร.รสลิน เพตะกร ฟาร์มแห่งปรัชญา
เกม
สมบูรณ์ วค
33. 56143114 นายคมกริช ธนะ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ฟาร์มแห่งปรัชญา
เกม
สมบูรณ์ วค
34. 56153037 นายภานุพงษ์ สีทา อ.ประธาน คำจินะ การพัฒนาเกมตะลุยโลกเก่ากับภาษาเหนือยุคโบราญ
เกม
สมบูรณ์ ทส
35. 57143326 นายจิรวัฒน์ สิทธิรุ่งเรือง อ.ดร.รสลิน เพตะกร เกมสงครามอวกาศ
เกม
สมบูรณ์ วค
36. 57143312 นายณัฐชนน บัวเลี่ยม อ.ดร.รสลิน เพตะกร เกมสงครามอวกาศ
เกม
สมบูรณ์ วค
37. 55143214 นายชัยวัฒน์ วรรณสุ อ.คชพันธ์ บุญคง เกมผจญภัยในแดนลี้ลับ
เกม
สมบูรณ์ วค
38. 55223267 นายอนุพล คำอ้าย อ.อำนาจ โกวรรณ การสร้างเกมชวนคิดคณิตศาสตร์ โดยโปรแกรม RPG MAKER VX ACE
เกม
สมบูรณ์ วค
39. 51123942 นายศุภกร วันยา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ เกมแฟลชแปลงเลขฐาน Bomb Squad 2.8.16
เกม
หัวข้อหมดอายุ วค
40. 53323146 นายสัตยา โพธิปัญญา อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ เกมส์โจทย์ปัญหาตัวเลขไขว้
เกม
สมบูรณ์ ทส
41. 53123708 นายเจษฎา จิโน ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย เกมทายคำศัพท์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่
เกม
สมบูรณ์ วค