หมวดหัวข้อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กลับไปหน้าสถิติอาจารย์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่ปรึกษา เรื่อง สถานะ หลักสูตร
1. 62143112 นายศรันต์ ปวงคำคง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบการสั่งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ร้านวินเทจช้อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
2. 62143107 นายธนากร เสริมเจริญศิลป์ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบการขายสินค้าสหกรณ์การเกษตรชาวม้งโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
3. 62143156 นายธีรภัทร ใจโต ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบการจัดการขายอุปกรณ์ของร้านมีทรัพไล้ท์ เชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 วค
4. 62123813 นายจิรวิชญ์ ชื่นตา อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบอีคอมเมิร์ชการขายไก่สดร้านป้าติ๋วไก่ไข่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ ทส
5. 61143249 นางสาวกวิตา บรรหาญกฤตชยา อ.ดร.รสลิน เพตะกร เว็บไซตร์้านแพรวาสินค้าออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ วค
6. 62123827 นายชัยชนะ มาฤาษี อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบการขายสินค้ารองเท้ามือสองออนไลน์ของร้านรองเท้าแบรนด์แท้ เกรด A
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 1-3 ทส
7. 61223225 นายภัทรพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านวินคอมพิวเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
8. 61223227 นายรณศักดิ์ ชุณหโชคกุล ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบเช่าชุดออนไลน์ร้าน Vipa wedding
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
9. 61143247 นายศุภฤกษ์ ลมดี ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขายกระเป๋า ยี่ห้อ FREITAG By OMG
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
10. 58223181 นายภานุเดช พรุ่งหล้า อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้าน PP CCTV
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ ทส
11. 62141018 นายณัฐธฌาน วรรณคำ อ.ประธาน คำจินะ ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้าน วินเวย์)
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
12. 62141075 นายชนกานต์ ทรงวัย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกนกพลการไฟฟ้า
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
13. 61181037 นายปองพล สตางาม อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านเนเบอร์สโตร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติหัวข้อ คพ
14. 60143410 นางสาวปิยธิดา วิลาวรรณ อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี การพัฒนา​ระบบ​พาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์​สำหรับร้าน​I'am Foremost​ Bake&House​
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนุมัติสอบ 4-5 ทส
15. 61143237 นายชวัลวิทย์ จงเจริญ อ.ประธาน คำจินะ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านบีเคคอม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
16. 60143669 นายวงศธร เป็งละวัน อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการขายผลิตภัณฑ์ข้าวถุงแปรรูปของบ้านเกษตรอำพร
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร
17. 61123841 นายอิทธิเดช ราษี อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบขายออนไลน์อุปกรณ์เซฟตี้ร้านไทยรุ่งเรืองมอเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
18. 60143457 นายศาสตราวุธ พรมคำมา อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าร้านป้าบัวคำเจ้าเก่าตลาดช้างเผือก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
19. 61123802 นายธันวา จันทรวงศ์ อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หจก.มิตรอารีย์ วัสดุก่อสร้าง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
20. 61123806 นายราชันย์ สิงคะลิง อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โคมล้านนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
21. 61123824 นายเจษฎาวุฒิ ทุ่งเมืองทอง อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ระบบการขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองร้านโก้มอเตอร์โฮม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
22. 61143232 นายอนุชิต จันทร์จะนะ อ.ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสนามยิงปืนลานนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
23. 61143225 นางสาวนันทกานต์ คำรินทร์ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบสั่งซื้อกาแฟร้านจักสานคาเฟ่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
24. 61143256 นางสาวผณินทรา ระลึก อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบสั่งอาหารร้านเพชรร่มไทรหมูกระทะ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
25. 58143309 นายเกริกพล หนุนแปง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกมลพาณิชย์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
26. 56223439 นายทวีรัฐ แซวประโคน ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดการขายสินค้าเกษตร ร้าน เกษตรไทบ้าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
27. 56153014 ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบการขายออนไลน์ ร้าน แอนนี่ ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ
28. 58223182 นายวิศวธร วิยะบุญ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบการซื้อ-ขายดอกไม้ออนไลน์บ้านสวนอุบลรัตน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
29. 59143402 นางสาวณัฐกานต์ ชัยอัว อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบพาณิชอิิเล็กทรอนิกส์ร้านชัช เพ็ทช๊อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส
30. 59143264 นางสาวพุนศรี ประจักษ์วิไล ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบการซื้อขายสินค้าผ้าทอกะเหรี่ยงของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
31. 55223635 นายไกรคีรี พรถนอมวงศ์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ K.A.O. Computer
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
32. 59143429 นายเรืองศักดิ์ รำพาย อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้าน Chance Cosplay & Collection
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
33. 55223637 นายธราพงษ์ ไชยมงคล อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ K.A.O. Computer
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
34. 58223117 นายฐิติพงศ์ มีสุข อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านคลาสสิกอาร์มมี่เชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
35. 59143455 นายวงศธร ศศิธร ผศ.พรวนา รัตนชูโชค แอพพลิเคชั่นระบบจัดการร้านอาหารพิซซ่าในสวน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
36. 59143226 นางสาวเมธาวี ส่องสี ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงในเขตตำบลป่าแป๋
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
37. 59143204 นายภานุวัฒน์ ยืนยงค์ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปเพื่อผู้ประกอบการ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
38. 53173107 นายณรงค์ฤทธิ์ กองมงคล อ.อำนาจ โกวรรณ การซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ ร้าน Me Design Shop
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร
39. 55223639 นายจักรี ปวนกาศ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน โฮง แบตเตอรี่ ลำพูน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
40. 59143444 นายอารักษ์ อิทธิวัฒนะ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขนมแม่ยิ่ง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
41. 58143440 นายสุเมธ คำยอย อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์​ร้านบ้านกันดั้ม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
42. 59143464 นายวรวัฒน์ กวาวทอง อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบรับคำสั่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของร้าน S.P ออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
43. 56153042 นายฤทธิพร อึ่งหิรัญ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลของร้านสะล้อ ทราเวล
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
44. 55143409 นางสาวนันทการ วงศ์เสือ ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ซี.เอ็น คลีนนิ่ง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
45. 58223135 นายพิสิทธิ์ ณ ลำพูน อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบขายอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
46. 55143301 นางสาวกนกกาญ ปันเต ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบการขายสินค้าออนไลน์สุเทพโอทอป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
47. 55143603 นางสาวณิชารีย์ สุทธนะ อ.ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมของร้านเจริญศรัษหม้อห้อม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร
48. 58143401 นายอัษฎาวัฒน์ รูนราช อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก บ้านห้วยเกาะหลวง จำกัด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
49. 54323005 นางสาวนภเกตน์ จุ้ยศรีแก้ว ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การพัฒนาเว็บไซต์ขายเครื่องปรับอากาศห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่บูรณ์พันธ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
50. 55143344 นายศักดิ์ชัย สายเขย อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาณาจักรพืช จำกัด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
51. 55143444 นายเสกสรร นาวาสุวรรณ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ศักดิ์ชัย โซลูชั่นส์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
52. 58143506 นายศตวรรษ สามารถ ผศ.สมรวี อร่ามกุล การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงงานสมพลค้าไม้
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
53. 57143209 นายชนะชน แก้วเก๋ อ.ดร.รสลิน เพตะกร ระบบการขายของฟาร์มปลาวรวุฒิ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
54. 57143307 นายพงศธร กะนะ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบบริหารจัดการ พืชผลทางการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
55. 58143223 นางสาวกรรณิการ์ สายจอมแปง อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอรอุมาสังฆภัณฑ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
56. 55323117 นายไกศยะ คำบุศย์ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ร้านขายนาฬิกาออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
57. 58143414 นางสาวอนงค์ลักษณ์ วงค์อ้าย อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านพีรพัฒน์เฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
58. 58143502 นายสุทธิเกียรติ จรรยา อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมภาพวาดดิจิตอล และ การซื้อขายภาพวาดดิจิตอลออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
59. 58143538 นายเจตพล มณีวรรณ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมภาพวาดดิจิตอล และ การซื้อขายภาพวาดดิจิตอลออนไลน์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
60. 57243547 นายอำพล บุตรเรือน อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบสั่งซื้อกาแฟออนไลน์ ร้านบับเบิ้ลแจม บับเบิ้ลที @ ดารา คอฟฟี่ และ เบเกอรี่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
61. 57143530 นายศตวรรษ ใจเย็น ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านดวงดาวหม้อห้อม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
62. 57243568 นายณทธรรม ภักดิ์ดีชนก อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านฟุตแวร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
63. 57143634 นายนภันต์ ณ เชียงใหม่ อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ร้านนพรัตน์ยานยนต์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
64. 57243512 นายวีระพงษ์ กันธวงค์ อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ ร้านบ้านบ็อกเซอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
65. 57143217 นายอิสรวุฒิ มาหวัน ผศ.ดร.อรนุช พันโท ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมั่นคงเมทัล
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
66. 57143656 นายกฤษดา สุขมา อ.ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ร้านไอทีเซ็นเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
67. 56223117 นายอานันตภัตร์ ขุนคงมี อ.พงศธร ฟองตา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านกระเป๋าทำมือ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
68. 57243508 นายอารยะ รื่นภาคบุตร อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน พราว ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
69. 56143152 นายสมุทร สิงหาศร ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ ระบบอีคอมเมิร์ซ J&W พรมกระดุมสั่งตัด และอุปกรณ์ประดับยนต์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
70. 57143329 นางสาววนัสริน เทพิน อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบการขายสินค้าของร้านแม่มาลัยการเกษตรบนระบบเครือข่าย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
71. 55223228 นายณัฐดนัย ไทยแท้ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบจัดการรายการส่งเสริมการขาย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
72. 52173102 นายเกริกไกร เครือวงษ์ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเอ็น.เจ.คอมพิวเตอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
73. 56153003 นายกิตติภณ สุจาดึก ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านศิริโชคเฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
74. 54141346 นายอนลัส สิถิระบุตร อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล ระบบฐานข้อมูลฟิสเนต ร้านบ้าน อ.ฟิตเนต
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
75. 56223110 นายจักรภพ ว่างจิตเจริญ อ.พงศธร ฟองตา ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านพีเอ็มบิ๊กไบค์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร
76. 53123819 นายปวิตร ดวงปันสิงห์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านคอสเพลย์คอลเลคชั่น
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
77. 53323079 นางสาววันวิสาข์ ไชยวัณ อ.ประธาน คำจินะ ระบบจองแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์ บริษัทเชียงใหม่ทีทัวร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
78. 55323328 นายภูวดล อินปั๋น อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านประยูรเฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
79. 53123808 นายชยนันต์ ตันศิริวัฒน์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบพาณิชย์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท วุฒิชิชะ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ วค
80. 55323161 นายสุริยา วงษ์พิมสร ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านหนุ่มโมบาย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
81. 54123744 นายธนากร จันทร์สายบัว ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบการขายสินค้าออนไลน์ของร้าน ตติระ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
82. 52173101 นายทรงนรุติ มูลโรจน์ อ.ดร.รสลิน เพตะกร การพัฒนาเว็บไซต์ ยัวโฟโต้กราฟเฟอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
83. 52223111 นายปราชญ์ จันทร์ศิริตานนท์ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านไฮแบ็ค
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
84. 55323148 นายพีรพล ยามาอุจิ อ.ประธาน คำจินะ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านป้าจุกผลิตภัณฑ์อยู่ไฟหลังคลอด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
85. 55143314 นางสาวศิวนาถ ใจเร่ง อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ศูนย์หัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจกบ้านท้องฝาย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
86. 55143309 นางสาวพัชณีกร คำปัญโญ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าหัตถกรรมผ้าพื้นเมืองบ้านดอนหลวง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
87. 55143547 นางสาวธิดาทิพย์ ยศบุญ อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ ระบบรับคำสั่งซื้อและสต็อกสินค้าออนไลน์ ร้านบ้านนมเด็ก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
88. 56153066 นายซอมเหนิด ตัด ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์ เว็บไซต์บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศกัมพูชา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
89. 55143415 นางสาวศิริภา ไชยวุฒิ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อเล็กทรอนิกส์ร้านเคที.คอมพิวเตอร์&เซอร์วิส
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
90. 52173109 นายณัฐพงษ์ ยี่เรือง ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที-เฟอร์นิเจอร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
91. 55143430 นายพงศกร อุดธรรมชัย ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านหน่องอิเล็กทรอนิกส์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
92. 53173125 นายเมธา แสงเพชร์ อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านขนมบ้านอาจารย์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
93. 52123828 นายรพีภัทร สุขชื่น อ.ดร.วาสนา สันติธีรากุล ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บ้านไชยวุฒิ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
94. 53173028 นายสิริวัฒนา สมบัติ อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสิริไทยฮอบบี้ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส
95. 51223160 นายกรัชกร วงศ์ปาลีย์ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้านอินเตอร์ไอที
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
96. 53173145 นางสาวอภิภรณ์ ยาวิเลิง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเสื้อเฮงเฮง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ปร
97. 53123922 นายวิกรม เขื่อนแก้ว อ.ประธาน คำจินะ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลสันกำแพง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
98. 53223115 นายธนสุ จุ้ยพุทธา อ.พงศธร ฟองตา ระบบบริหารจัดการร้านดอกไม้ออนไลน์ ร้านไม้เหมือน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
99. 51323126 นายชนันท์วิชญ์ ภุชิสส์วรโชติ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ล้านนา อโรมาติก เซ้น สปา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
100. 54123555 นางสาวภาวิณี อ้ายเต็ม อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของร้าน Nine๙shop
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
101. 55143310 นางสาวพิรัญญา มูลป้อม อ.ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของกลุ่มสตรีแม่บ้านห้วยรากไม้
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
102. 55143108 นางสาวพัชรี พลบุญมี ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบจัดจำหน่ายสินค้าร้านกัลยาณีเครื่องหนัง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
103. 55143351 นางสาวมยุรี ยืนยงคีรีมาศ ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านวัชราภรณ์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
104. 55323141 นายปณัฐ เกียรติรุ่งวิไลกุล อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค้าขายของบริษัท เอเชียเกตษรรุ่งวิไล จำกัด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
105. 53323131 นายพงศกร ปิงคะยอม อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านปิงคะยอมโคมไฟไม้สัก
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
106. 50223350 นายจาตุรนต์ จันตาวงศ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอูคอม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
107. 53123940 นางสาวภัทราวดี อุ่นบ้าน ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแคบหมูน้องมอส
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
108. 53173041 นางสาววนิดา ไทยเจริญ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านถักม่วนแฮนด์เมด
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
109. 53171709 นายธราเทพ จะวรรณา อ.ทัศนันท์ จันทร ระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านตั๊กกี้ช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
110. 54223301 นางสาวดวงพร ฝั้นพรม อ.พริ้มไพร วงค์ชมภู ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน 200 บิดดิงส์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
111. 53173044 นางสาวสุภาวดี ไชยแก้วเมร์ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านฟาร์มผึ้งจิรภา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส
112. 53323118 นายดนัย ภัทรปรีชาวงศ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านเชาว์แทททู
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
113. 53123906 นายจุฑาวัฒน์ สายกันธา ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน IE Racing
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
114. 54123737 นายณัฐวุฒิ วงศ์หนังสือ ผศ.พรวนา รัตนชูโชค ระบบการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ร้านศรีพรรณการเกษตร
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
115. 52173146 นายสาโรจน์ หลุยบุญเป็ง ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้าน ด.จักสาน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
116. 53173038 นางสาวพรพิมล ประทุม ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์ิอิเล็กทรอนิกส์ร้านจอมซนกิ๊ฟช็อป
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
117. 53173007 นายชโลธร สุริยะวงศ์ ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านไหมไทย ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
118. 53173108 นายณัฐพงษ์ จักรคำ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอนุชาก่อสร้าง
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
119. 53123934 นางสาวกัณฐ์มณี ฉัตรกุล ณอยุธยา ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านแม่โจ้อาหารสัตว์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
120. 53173012 นายธนากร กุนะคำ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
121. 52123938 นางสาวกาญจนา วังเป็ง ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ร้านLookgoodshop
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
122. 53173057 นายชิตพงษ์ ประเสริฐศรี อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านนิ่มเครื่องเขิน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
123. 50223228 นายภาณุมาส รูปโฉม อ.กฤษณา เขียวมั่ง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านคลินิกปืน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
124. 53173134 นายสมยศ จงสุขสำราญ อ.อำนาจ โกวรรณ ระบบขายเครื่องดนตรีออนไลน์ ร้านน้อมมิวสิค
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
125. 53173144 นางสาวสมหญิง บายสะแคล ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย ระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ร้านปราณีการ์ตูน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ปร
126. 50123042 นายจาตุรนต์ จันตาวงศ์ อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน อูคอม
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อหมดอายุ ทส
127. 54123579 นางสาวกรรภิรมย์ อุ่นใจ อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วิสาหกิจชุมชนของเทศบาลตำบลดอนแก้ว
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส
128. 53323006 นายฉัตรชัย ปินตาเลิศ อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล ระบบร้านค้าออนไลน์บริษัทไลท์แมนดาลา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ วค
129. 53171705 นายณัฐพงศ์ ยองจา อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านมณีจันทร์
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ คพ
130. 53123908 นายชวลิต วงค์ปัญญา อ.กาญจนา ขัติทะจักร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้าน Rico
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สมบูรณ์ ทส